Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105025412013Çevrede ve Gıdalarda RadyoaktiviteSeçmeli115
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Radyoekoloji çevre ile radyoaktivitenin etkileşmesi üzerine kurulmuş çok disiplinli bir bilim dalıdır. Bu temele dayalı olarak bu dersin amacı, radyoaktivitenin bitki ve hayvanlardaki negatif etkisi ve yanı sıra gıdalardaki radyoaktif kontaminasyonun insan sağlığı üzerine etkisinin anlaşılması için gerekli alt yapının oluşturulmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Günseli YAPRAK
Öğrenme Çıktıları
1 Doğal ve yapay radyoaktivite üzerine gerekli bilgilerin üretilmesi ve bu bilgilerin radyasyonun zararlarından çevrenin korunması üzerine uygulanabilirliğini sağlayabilme
2 Temel bilgi ve ilkeler çerçevesinde çevreye yönelik radyoekolojik incelemelerde bulunabilme
3 Radyonüklitlerin taşınım yollarının analizini yapabilme ve ekosistemlerin korunabilmesi açısından kritik taşınma yollarını değerlendirebilme
4 Çevredeki ve gıdalardaki radyoaktiviteyi radyolojik risk açısından değerlendirebilme ve doz-risk tahminleri yaparak gerekli önlemleri uygulamaya koyabilme yeteneği
5Radyoaktif kirlenme seviyelerini belirlemeye yönelik ölçüm tekniklerini anlayabilme ve radyasyon tipine göre ölçüm sistemlerini belirleme becerisi kazanma
6 Radyasyondan korunma konusunda toplumsal bilincin geliştirilebilmesi yönünde uygulamaya geçebilme yeteneği kazanma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Radyoaktivite, doğal ve yapay radyonüklitler, radyasyon kaynakları, hava, su ve topraklarda radyonüklit aktivite konsantrasyonları, radyonüklit taşınım yolları ve modelleri, radyoaktivitenin bitki ve hayvanlar üzerindeki etkisi, gıdalarda ve yiyecek ham maddelerinde radyonüklitler, radyasyon ölçüm sistemleri, nükleer ve diğer radyoaktif materyallerin yasa dışı ticaretini engelleme yöntemleri, çevresel materyallerde ve yiyeceklerde radyoaktivite ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler, gıda ışınlamasının mikrobiyolojik, besinsel ve temel fonksiyonlar açısından değerlendirilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Radyonüklitler ve radyoaktivite
2Radyonüklit Kaynakları
3Havada Radyoaktivite
4Sularda Radyonüklit Konsantrasyonları
5Sularda Radyonüklit Konsantrasyonları
6Radyonüklit Taşınım Yolları ve Modelleri
7Radyoaktivitenin Bitki ve Hayvanlar Üzerindeki Etkisi
8Gıdalarda ve Yiyecek Ham Maddelerinde Radyonüklitler
9Radyasyon Ölçüm Metotları
10Nükleer ve Diğer Radyoaktif Materyallerin Yasa Dışı Ticaretini Engelleme Yöntemleri
11Radyasyondan Korunma Programları ve Yasal Düzenlemeler
12Gıda Işınlamasının Mikrobiyolojik, Besinsel ve Temel Fonksiyonlar Açısından Değerlendirilmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Micheal Pöschl and Leo M.L. Nollet, Radionuclide Concentrations in Food and the Environment, Taylor and Francis, 2007. YARDIMCI KİTAPLAR: UNSCEAR Reports (1982, 1988, 1993, 2000) United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, Sources and effects of Ionizing Radiation
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Ev Ödevi260
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama13737
Proje Sunma122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Ev Ödevi8432
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)153
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ1                5  4       
ÖÇ2   3             5         
ÖÇ3   3  3     4              
ÖÇ4      4     5   4  4       
ÖÇ5      5   4                
ÖÇ6                   4  5 3  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr