Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105025092013Çevre Planlama ISeçmeli117
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrencilerimiz, çevreyi oluşturan canlı ve cansız varlıkların, doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir ve dengeli birlikteliklerinin sağlanması yolunda, sorunları tanımlayabilecekler, bu sorunların çözümüne yönelik yöntem ve eylemleri belirleyebilecekler ve çevreyi ekolojik, ekonomik, işlevsel ve görsel olarak korumak, kullanmak ve geleceğe taşımakla ilgili plan kararlarını üretebilecekler ve irdeleyebileceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ümit ERDEM
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Plana yönelik tanım, kavram ve kapsamlar; Çevrede sürdürülebilirliğe ulaşabilmek ve dengeli birlikteliklerin sağlanabilmesi kapsamında ilkelerin ortaya konulması; Plan çeşitleri; Çevre bileşenleri olarak canlı-cansız varlıklar, doğal ve kültürel kaynakların tanımlanması, sınıflandırılması ile etkileşimler ve uzmanlıklar kapsamında değerlendirilmesi; Doğal, kültürel, sosyal ve ekonomik yapı kapsamında, insan – çevre ilişkilerinin tanımlanması ve etkilerinin değerlendirilmesi; Çevre Planlama çalışmalarına yönelik evrelerin tanımlanması; Çevre planlama yöntemlerinin tanımlanması; Uygulamaya yönelik eylemlerin tanımlanması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr