Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105025362014İçme Sularının ArıtılmasıSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
İçme sularının arıtılmasında kullanılan ünitelerin ve süreçlerin öğrenilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Mehmet Aksu
Öğrenme Çıktıları
1 Su Kaynakları ve öneminin kavranması
2İçme suyu kalite parametrelerinin belirlenmesi
3İçme suyu arıtımında kullanılan ünitelerin ve süreçlerin tanımlanması
4Uygun arıtma yöntemlerinin seçilmesi
5Arıtma tesisinde yer alan ünitelerin boyutlandırılması
6Arıtma şemalarının çizilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ders kapsamında içme suyu kaynakları, su kalitesi, içme suyu arıtımında kullanılan üniteler ve bunların dizaynı, ileri arıtma yöntemleri verilecektir
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Su kaynaklarına giriş
2Su kalite parametreleri ve standartlar
3İçme suyu arıtmada kullanılan üniteler
4Su alma yapıları
5Mekanik arıtma ünitelerinin dizaynı
6İçme suyu arıtımında kullanılan havalandırma yöntemleri
7Çökeltme tanklarının dizaynı
8Ara Sınav
9Pıhtılaştırma-yumaklaştırma ünitelerinin dizaynı
10Hızlı kum filtrelerinin tasarım prensipleri
11Yavaş kum filtrelerinin tasarım prensipleri
12Dezenfeksiyon yöntemleri
13Dezenfeksiyon ünitelerinin tasarımı
14İleri arıtma yöntemleri
15İçme suyu arıtma tesisinin gezilmesi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Letterman, R., D.,(Tech. Ed.), 1999. Water Quality & Treatment, AWWA, American Water Works Association, ISBN 0-07-001659-3, McGraw-Hill. - Eroğlu, V., 2008, Su Tasfiyesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yayınları 6. Baskı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Uygulama/Pratik188
Bireysel Çalışma6530
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma14570
Performans14228
Ev Ödevi5525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)188
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ13323324   3        3       
ÖÇ23 2 2 3                    
ÖÇ34 4 4 3                    
ÖÇ45 3 3 3                    
ÖÇ55 4 4 3                    
ÖÇ6                           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr