Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105025382014Denizel Çevre ve Ekosistem Yaklaşımlı Balıkçılık Yönetim (EYBY) Seçmeli123
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin ana amacı, denizel ekosistemi korumak için uygulanması gereken ekosistem yaklaşımlı balıkçılığa yönelik temel bilgilerin verilmesidir. Ekosistem Yaklaşımlı Balıkçılık Yönetimi (EYBY), ekosistemlerin canlı, cansız ve insan bileşenleri ve aralarındaki etkileşimler hakkındaki bilgi ve belirsizlikleri dikkate alarak ve balıkçılığa ekolojik bakımdan anlamlı sınırlar içinde bütünleşik bir yaklaşım uygulayarak, çok çeşitli toplumsal hedefleri dengelemek çabasındadır (FAO, 2003). Sağlıklı bir deniz ekosistemi için ön şart, okyanus ve denizlerin potansiyelinden gelir ve istihdam açısından mümkün olduğunca yararlanılmasının sağlanmasıdır. Bu dersin ana amacı Akdeniz ve Karadeniz için mümkün olabilecek EYBY üzerinde öğrenciler ile mevcut bilgiler ışığında tartışmalar yaparak genel bir değerlendirmenin yapılmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Adnan Tokaç
Öğrenme Çıktıları
1Balıkçılık kapasitesi sınırlamaları
2Tekne düzeyinde sınırlamalar
3Aktif sınırlamalar
4Av araç gereçlerine yönelik yasaklamalar
5Hassas habitat yasaklamaları
6Geçici yasaklamalar
7Kota uygulamaları
8Iskarta düzenlemeleri
9Özel yönetim planları
10
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dersin içeriği FAO’nun ekosistem yaklaşımlı balıkçılık yönetiminin uygulanmasına yönelik teknik kılavuz kitabında olan aşağıdaki ana konular bazında gruplandırılmıştır: - Balıkçılık yapısı ve filolar - Balıkçılık etkisi ve diğer antropojenik etkiler - Tür/habitat bilgisi - Sosyo ekonomik konular ve modeller - Stok tahmin ve yönetim önlemleri - Balıkçılık yönetim mevzuatı - İzleme ve değerlendirme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ekosistem Yaklaşımlı Balıkçılık Yönetimi (EBYB) konusunda genel bilgi
2Halen uygulanmakta olan ( Avustralya, Kanada, ABD ve diğ.) EYBY hakkında genel bilgi
3EYBY için indikatör ve referans noktaları hakkında genel değerlendirme
4EBYB için önemli bazı uluslararası/bölgesel organizasyonların tanıtımı
5Denizel çevreyi etkileyen insan faaliyetleri
6Balık hali ziyaretiZiyaret - Saha çalışması
7Ara sınav
8Deniz taşımacılığının etkisi, kıyı bölgesi faaliyetleri ve denize atılan çöpler
9Deniz ekosistemi içinde yer alan canlı ve cansız bileşenler ve aralarındaki etkileşimlere ilişkin genel bilgi
10Hedef kaynaklar (boy ve tür komposizyonu) ve hedef olmayan türler (yan ürün, ıskarta, tehlike altında türler)
11Topluluklar, balıklar ile etkileşimi ve besin zinciri
12Hassas balık habitatları (üreme, yumurtlama ve büyüme alanları)
13EYBY için politika, strateji ve işlevsel yönetim planı
14EYBY uygulaması için genel bilgi
15Balıkçı limanı ziyaretiZiyaret - Saha çalışması
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
FAO 2003. The Ecosystem approach to fisheries. FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries 4, Suppl. 2, Rome, 112 p.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Tartışma428
Alan Gezisi22448
Alan Çalışması13838
Rapor Hazırlama12020
Rapor Sunma122
Proje Hazırlama14040
Proje Sunma122
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma188
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)240
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ1444                        
ÖÇ25245                       
ÖÇ35 33                1      
ÖÇ445343 4    3   3           
ÖÇ54454         2   4         
ÖÇ62322     4    5            
ÖÇ72542    3         4        
ÖÇ83234                       
ÖÇ93333      2 2              
ÖÇ10                           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr