Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105025422014Sucul Çevrede Nanoteknoloji ve Uygulamaları Seçmeli124
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, sucul çevrede kullanılan nanoteknoloji ve uygulama alanlarını tanıtmak, çevreye ve insana duyarlı nanoteknolojinin gelişimin sağlanması için bilimsel bir vizyon oluşturmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. ASLI BAŞARAN
Öğrenme Çıktıları
11. Nanoteknoloji nedir?
2Nanoteknolojinin uygulama alanları
3Çevresel nanoteknoloji
4Nanomateryallerin sucul çevrede kullanımı
5Su ve atıksu arıtımında nanoteknoloji uygulamaları
6Nanoteknoloji uygulamalarının çevresel etkileri ve kontrolü
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Nanoteknolojiye giriş ve uygulama alanları, nanoteknolojinin kirliliğinin izlenmesindeki önemi, nanomalzemelerin sucul ortamda kullanımı (suların arıtılması ve kirliliğin izlenmesi vb.) , çevre üzerinde oluşturacağı olası etkiler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Nanoteknolojiye Giriş
2Nanoteknolojinin uygulama alanları
3Sucul çevrede kullanılan nanomalzemeler
4Kirleticilerin izlenmesi ve giderilmesinde nanoteknolojinin kullanımı (Toprak)
5Kirleticilerin izlenmesi ve giderilmesinde nanoteknolojinin kullanımı (Hava)
6Kirleticilerin izlenmesi ve giderilmesinde nanoteknolojinin kullanımı (SU)
7ARA SINAV
8Nanomateryallerin yeraltı ve yüzey suyunun kalitesinin iyileştirilmesinde kullanılması
9İçme suyu arıtımında nanoteknoloji uygulamaları
10Atıksu arıtımında nanoteknoloji uygulamaları
11Nanomateryallerin su ve atıksu ortamına girişi
12Nanoteknoloji uygulamalarının sucul çevrede oluşturacağı olası etkiler
13Nanomateryallerin su ve atıksu ortamında kontrolü
14ÖDEV SUNUM
15ÖDEV SUNUM ÖDEV SUNUM
16 FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Erkoç, Ş., 2010, Nanobilim ve nanoteknoloji, ODTÜ Yayıncılık, Ankara 2.Savage, N., Diallo, M., Duncan, J., Street, A., Suntich, R., 2009. Nanotechnology Applications for Clean Water. William Andrew Inc. 3.Pradeep, T. 2009. Noble metal nanoparticles for water prufication, Thin Solid Films 517, 6641-6478. 4.TUBİTAK, 2006. Türkiye de Nanoteknoloji , Bilim Teknik Degisi Eki, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11818
Derse Katılım12224
Bireysel Çalışma10220
Okuma12224
Ev Ödevi21224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ1          5                
ÖÇ255                         
ÖÇ3   5   5                   
ÖÇ4             5 5           
ÖÇ5  555       5       555    
ÖÇ6                           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr