Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105045111998Sağlık FiziğiSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı ,farklı disiplinlerden gelen öğrencilerin; radyasyon, radyoaktivite, radyasyon tipleri, iyonlaştırıcı radyasyon, tanımlar, terim ve birimler, çevresel radyasyon kaynakları ve etkilerini, iyonlaştırıcı radyasyon ve iyonlaştırıcı radyasyonun dışsal ve içsel etkilerini, iyonlaştırıcı radyasyonun oluşturduğu interaksiyonları, doğal radyasyon kaynaklarını kavrayabilmeleridir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mahmoud A. A. Aslani
Öğrenme Çıktıları
1Radyasyonun, radyoaktivitenin önemini kavrayabilme
2Radyasyonun moleküler etkilerini değerlendirebilme
3Radyoaktivite ve radyasyon birimlerini tanımlayabilme
4Karasal orijinli radyoaktivite, atmosferik radyoaktiviteyi tanımlayabilme
5İyonlaştırıcı radyasyonun dışsal ve içsel etkilerini, iyonlaştırıcı radyasyonun oluşturduğu interaksiyonları kavrayabilme
6İyonlaştırıcı radyasyonun etkilerini analitik değerlendirme
7Radyoaktif bozunma mekanizmaları, kinetiği, radyoaktif element serilerini tanımlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Radyoaktivite, nükleer radyasyon, iyonlaştırıcı radyasyon, radyasyon birimleri, doğal radyasyon, kozmik radyasyon, karasal radyasyon, atmosferik radyasyon, iyonlaştırıcı radyasyonun moleküler ve biyolojik etkileri, radyasyonun organ ve dokulardaki etkileri, radyasyon deteksiyon ortamları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Radyoaktivitenin kısa tarihçesi,radyoaktiviteye ve temel kavramlara giriş, sağlık fiziğinin temel konuları.
2Radyoaktif bozunma mekanizmaları, alfa, beta ve gama radyoaktif bozunma mekanizmaları
3Radyoaktiviteyle ilgili temel terimler, tanımlamalar, radyoaktivite ve radyasyon temel birimleri (Klasik sistem ve uluslararası sistemde kullanılan birimler ve dönüştürme faktörleri)
4Nükleer bağlanma enerjisi, sihirli sayılar ve önemi, bozunma kinetiği, Radyoaktif element serileri ve yarı ömür ortalama ömür kavramları
5Ara Sınav 1
6İyonlaştırıcı radyasyon ve iyonlaştırıcı radyasyonun dışsal ve içsel etkileri, iyonlaştırıcı radyasyonun oluşturduğu interaksiyonlar,
7Radyasyonun moleküller üzerinde oluşturduğu çeşitli reaksiyonlar
8Radyasyonun vücut suyu üzerindeki etkileri, radyasyon dozimetri, etkin yarı ömür, ALARA ilkesi
9Doğal radyasyon, doğal radyasyon kaynakları, içsel radyasyon kaynakları, kozmik radyasyon, atmosferik etkileşimler
10Ara Sınav 2
11Karasal orijinli radyoaktivite, karasal orijinli atmosferik radyoaktivite, primordial radyonüklitler, karasal orijinli radyonüklitler
12Radyasyonun biyolojik etkileri, radyasyonun çeşitli organlar ve dokular üzerinde etkileri
13Radyasyon deteksiyon ortamları hakkında kısaca genel bilgiler
14Öğrenci ödevleri ve sunumları
15Öğrenci ödevleri ve sunumları
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Introduction to Health Physics, Herman Cember Radiochemistry and Nuclear Chemistry, Third Edition, Gregory Choppin, Jan-Olov Liljenzin, Jan Rydberg UNSCEAR Reports, United Nations Publications, (2001)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav224
Final Sınavı122
Quiz313
Derse Katılım14342
Takım/Grup Çalışması428
Rapor Hazırlama12020
Rapor Sunma133
Makale Kritik Etme31030
Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21530
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Okuma5840
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)227
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1    5545  5
ÖÇ2    5 54   
ÖÇ3  5 55 44 5
ÖÇ4  4 555 5 5
ÖÇ5   5555   5
ÖÇ6  555555555
ÖÇ7  55555555 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr