Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105045362000Nükleer Analizlerde Labaratuvar Teknikleri IISeçmeli124
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, farklı disiplinlerden gelen lisansüstü öğrencilerin radyasyon temel kavramları, nükleer maddeler ile çalışma prensipleri, nükleer alanda laboratuvar analiz ve ölçüm teknikleri hakkında bilgi ve beceri kazanmalarını ve analitiksel düşünmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Mahmoud A. A. ASLANİ, Ceren KÜTAHYALI, Müslüm Murat SAÇ, Fazilet Zümrüt BİBER MÜFTÜLER
Öğrenme Çıktıları
1 Radyoaktivite ve güncel analitik yöntemler arasında ilişki kurabilme.
2Nükleer analitik yöntemlerin temel kavramlarını ve prensiplerini kavrayabilme.
3Radyoaktif madde ile çalışabilme.
4Sağlık ve Yaşam Bilimleri Alanında yeni gelişmeleri izleyebilme.
5Nükleer alanda çalışmaları gözlemleyebilme.
6Nükleer teknikleri insan sağlığı ve refahına katkı sağlamak amacı ile kullanabilme.
7Radyasyon ölçüm yöntem ve sistemlerini kullanabilme.
8Radyonüklid işaretli yeni moleküller ve radyofarmasötiklerin tasarımı konularında araştırma yapabilme.
9 Nükleer teknikleri fen ve mühendislik konularına uygulayabilme yeteneği kazanabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Radyasyon temel kavramları ve ölçüm sistemleri. Radyoaktif maddeler ile çalışılırken dikkat edilecek kurallar. Radyoaktivite birimleri. Radyoaktif ham maddelerin tanımı. Uranyum ve toryum cevherlerine uygulanan fiziksel ve kimyasal prosesler. UV-GB spektrofotometre temel prensipleri. Lazer florometrik uranyum analizörü. Gama spektrometresi. Alfa ve beta sayım cihazlarını temel işleyişleri. Çevresel örneklerin radyoaktivite analizleri. Nükleer yakıt çevrimi ve atık idaresi, ICP-OES, Yüzey Alanı Ölçümü Cihazı, Mikrodalga çözündürme. Radyonüklid işaretli yeni moleküller ve radyofarmasötiklerin tasarımı, Radyo işaretleme teknikleri, I-131 ile işaretleme teknikleri kromatografik yöntemler (TLC, TLRC, HPLC, kağıt elektroforezi) kullanarak kalite kontrol çalışmaları, İnce tabaka kromatografisi (TLC, TLRC), Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC), (HPLRC) ve kağıt elektroforezi yöntemlerinin prensibleri, Potansiyometrik yöntemle stabilite sabiti hesaplamaları,” Hücre kültürü çalışmaları. Radyasyonun madde ile etkileşimlerinin tanıtılması, Ölçüm sistemleri ve çalışma prensipleri (G-M, Sintilasyon ve yarı iletken detektörlerinin çalışma prensipleri), Arazi çalışmalarında örnekleme ve işleyiş (lokasyon ve coğrafik bilgilerin, arazi parselleme, çevresel özelliklerin belirlenmesi), Radon ölçüm teknikleri (LR115 nükleer iz etektörleri, kolektör yöntemi ile sularda, toprakta radon ölçümleri), Verilerin 3D grafik dağılımında gösterimi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Radyoaktif maddeler ile çalışılırken dikkat edilecek hususlar. Birimler. Toryum cevheri, kırma, toz haline getirme, boyutlandırma, liçing işlemleri. Rehberli laboratuvar çalışması
2Toryumun kimyasal ve radyokimyasal ayırma teknikleri, sorpsiyon, sıvı-sıvı ekstraksiyonu, iyon değiştirme, çöktürme.Rehberli laboratuvar çalışması
3Toryumun sulu fazda UV-GB spektrofotometresini kullanılarak ölçme. Lazer florimetrik uranyum analizörü tanıtma. Gama spektrometre sistemini tanıtma.Rehberli laboratuvar çalışması
4Çevresel örneklerin radyoaktivite analizlerinde beta sayım cihazı kullanma prensipleri.Rehberli laboratuvar çalışması
5Nükleer Yakıt Çevrimi, mikrodalga bozundurma cihazı ile toryum cevherinin bozundurması.Rehberli laboratuvar çalışması
6toryum analizi için ICP-OES cihazını kullanma prensipleri, toryum liçing örneğinin analizi.Rehberli laboratuvar çalışması
7Nükleer Atıkların Sınıflandırılması, Nükleer Atık Yönetimi.Rehberli laboratuvar çalışması
8Arasınav
9Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ve Yüksek Performanslı Sıvı Radyo Kromatografisi (HPLRC) Uygulamaları.Rehberli laboratuvar çalışması
10I-131 ile işaretleme teknikleri, I-131 ile işaretli bileşiklerin kromatografik metodlar kullanılarak kalite control çalışmaları.Rehberli laboratuvar çalışması
11Potansiyometrik yöntemle stabilite sabiti hesaplamaları (Toryum ve Seryum iyonlarının oluşturduğu komplekslerinin Proton ligand ve metal-ligand stabilite sabitleri).Rehberli laboratuvar çalışması
12Hücre kültürü ve temel prensipleri, Hücre kültürü temel ekipmanları.Rehberli laboratuvar çalışması
13Sürekli radyasyon ölçüm sistemlerinin çalışma prensipleri.Rehberli laboratuvar çalışması
14Portatif radon detektörleri ve lucas hücreleri ile toprakta radon ölçümleri, lüminesans tekniği ile tarihleme çalışmalarında örnek hazırlama tekniği.Rehberli laboratuvar çalışması
15Çevresel örneklerde elektro deposizyon yöntemi ile Po-210 ve Pb-210 tayinleri ve spektroskopik yöntem ile topraklarda uranyum, toryum ve potasyum tayinleri.Rehberli laboratuvar çalışması
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Benedict M., Pigford T. H., Levi H. W., Nuclear Chemical Engineering, Second Edition, McGraw-Hill Book Company, 1981. 2.Friendlander G., Kennedy J. W., Macias E. S., Miller J. M., Nuclear and Radiochemistry, 3rd Ed., John Wiley ve Sons, 1981 3.Gregg,S.J., Sing K.S.W. , Adsorption, Surface Area and Porosity, Academic Press, 1982. 4.Theobald, A.E., Radiopharmaceuticals using radioactive compounds in pharmaceutics and medicine, Ellis Horwood Limited, 1989. 5. Ünak P., Radyofarmasötikler, 2002. 6. Tsoulfanidis, N, Measurement and Detection of Radiation, Hemisephere Publishing Corp., 1983. 7.Yener, G. “Nükleer Radyasyon Fiziği Ders Notları I, 2003. 8. Cothern, C., Smith, J. E., Environmental Radon. Environmental Science Research, Volume 35, A Division of Plenum Publishing Corporation 233 Spring Street, Newyork, N.Y., 1987. 9. National Research Council,. Comparative Dosimetry of Radon in Mines and Homes. Washington D.C. ,1991. 10. Nokaman, E., Radyoaktif Hammaddeler Jeolojisi. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Yayınları, Eğitim Serisi No:20, Ankara, 1979.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Takım/Grup Çalışması14228
Rapor Sunma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Ev Ödevi12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)105
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1    5545  5
ÖÇ2  5 5 544  
ÖÇ3  4 55 45 5
ÖÇ4    55    5
ÖÇ5  5 555   5
ÖÇ6  555555555
ÖÇ7  555555455
ÖÇ8  555 5    
ÖÇ9           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr