Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105045402004Çevrede Radyokimyasal AnalizlerSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin, çevre radyoaktivitesinin izlenmesinde kimyasal analiz tekniklerinin felsefesini kavramasını, çevre radyoaktivitesinin kaynaklarını tespit edebilmesini, radyoaktif izotopların doğal ortamlarda davranışlarını incelemesini, çevresel örnekleme prensiplerini öğrenmesini, örnek ve standart hazırlamasını ön işlemesini, çevresel örneklerin analizlerinde bazı kimyasal yöntemleri öğrenmesini, çevresel örneklerin radyoaktivite analiz tekniklerini kavramasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mahmut A. A. ASLANİ
Öğrenme Çıktıları
1Çevre ve insan arasında ilişki kurabilme,
2Çevrenin kimyasal analizinde nükleer analitik yöntemlerin kullanımını gösterebilme,
3Çevresel örnekleme, onların saklamaları ve analiz için hazırlamanın koşullarını göz önüne bulundurabilme.
4Değişik nükleer analitik yöntemlerin temel kavramlarını ve prensiplerini kavrayabilme,
5Çevre gözlenmesi için nükleer tekniklerin avantajları ve sınırlarını belirleyebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çevre radyoaktivitesinin izlenmesinde kimyasal analiz tekniklerin felsefesi. Çevre radyoaktivitesinin kaynakları. Radyoaktif izotopların doğal ortamlarda davranışları. Çevresel örnekleme prensipleri. Standartların hazırlanması ve örnek ön işlenmesi. Çevresel örneklerin analizlerinde bazı kimyasal yöntemler (Elektrokimyasal …). Çevresel örneklerin radyoaktivite analizleri. İzotop seyrelme analizi. Radyo-reaktif yöntemler. Aktivasyon ve aktivasyonsuz etkileşim analizi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çevrede radyokimyasal analizlerin çalışma alanı, kimyasal analizlerin değişik türleri için gereksinimler,
2Çevrenin kimyasal analizleri için mevcut teknikler, nükleer analitik teknikler, örnekleme ve örnek korunması, analitik yöntemlerin kıyaslanması.
3Hava örneklemesi, hava örnekleme ile ilgili teknikler, radyoaktif maddelerin hava örneklenmesi. Sucul ortamdan örnekleme, suların örneklemesi ve teknikleri, sucul organizmaların örneklemesi.
4Litosfer örneklemesi, bitki, toprak ve çamur için çevresel örnekleme.
5Standartlara ve örneklere ön işlemler uygulaması. Hava, su ve biyolojik materyaller, sediment, toprak ve çamur örneklerinin radyoaktivite analizlerinin hazırlanması. Dönem Ödev Tartışılması
6Doğal radyoaktif maddelerin saptanması, insan yapımı radyoaktif maddelerin saptanması, kantitatif ve kalitatif analizler, mutlak ve bağıl saptamalar.
7İzotopik seyrelme analizinin tanımı ve çeşitleri, doğruluğu, kesinliği ve hasasiyeti
8Arasınav
9Radyo-reaktif yöntemler. Basit radyo-reaktif yöntemler, işaretli radyo-reaktif yöntemler.
10Aktivasyon analizi ve temel prensipleri, kantitatif ve kalitatif analizler. Radyokimyasal aktivasyon analiz yöntemi ile çevresel örneklerin analizlenmesi.Dönem Ödev Tartışılması
11Yüklü taneciklerin elastik saçılması ile analiz. Beta radyasyonun absorbsiyonu ve geri saçılma analizi. Foton radyasyonun ( ve X-ışını) absorbsiyonu ve geri saçılma analizi. X-ışınlarının flüoresans analizi.
12Analitik veriler. Derişim birimleri, radyoaktivite derişimlerinin hesaplanma denklemleri. Çevresel radyoaktivite doz hesaplamaları.
13Doğruluk, kesinlik, hatalar. Aykırı verilerin veri setinden çıkartılması, korelasyon sabiti ve lineer regresyonu. Sonuçların raporlanması.
14Dönem Ödev SunumuDönem Ödev Sunumu
15Dönem Ödev SunumuDönem Ödev Sunumu
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Methods of Radiochemical Analysis, FAO, IAEA and WHO, Printed in Switzerland, 1966. 2. Kathren, R. L., Radyoactivity in the Environment: Sources, Distribution, and surveillance, 1986. 3. Michael F. L’Annunziata, Handbook of Radioactivity Analysis, ACADEMIC PRESS, USA, 1998. 4. Radojevic, M., Bashkin, V. M., Practical Environmental Analysis, 1999. 5. Puiseux, L., Crépuscule Des Atomes.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma10220
Rapor Hazırlama31030
Rapor Sunma313
Seminer11010
Makale Kritik Etme51575
Bireysel Çalışma21530
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)249
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1    5545  5
ÖÇ2  555 544 5
ÖÇ3  4555545 5
ÖÇ4   55555555
ÖÇ5  5  555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr