Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105045412009Radyoanalitik Kimyada İstatistik ve KemometriSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin, temel istatistiksel kavramları öğrenmesini, kemometrinin radyoanalitik kimyadaki önemini ve farklı kemometrik yöntemlerin kullanımını kavramasını, verileri yorumlamasını ve analitiksel denemeleri dizayn edebilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mahmoud A. A. Aslani
Öğrenme Çıktıları
1 İstatistik ve kemometrik kurallarını nükleer alanında kullanabilme.
2Nükleer kimya, nükleer teknolojiler ve çevre radyometrik analizlerinde istatistiksel hipotezleri
3Radyoanalitik kimya ile istatistik testler arasında ilişki kurabilme.
4Verilen radyokimyasal yöntemler için deneme tasarımı yapabilme.
5Kemometrik araçlarını tanımlayabilme.
6Radyoanalitik analiz sonuçlarını istatiksel olarak değerlendirilebilme.
7Elde edilen radyometrik veriler için uygun denklikleri türetilebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kantitatif analizde hatalar. Sistematik hatalar. Deneme tasarımı ve programlama. Tekrarlanabilir ölçümlerin istatistikleri. Anlamlı olan istatistiki testler. Analitiksel ölçümlerin kaliteliliği. Deneme tasarımı ve optimizasyonu. Çoklu değişkenli analizler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kantitatif analizlerde hatalar, random ve sistematik hatalar. Ortalama ve standart sapma. Tekrarlı analizlerin dağılımı. Normal dağılım ve logaritmik dağılım.
2Örnek nedir? Çok örnekler için ortalamanın güven sınırı, az örnekler için ortalamanın güven sınırı.Rehberli Problem Çözümü
3Anlamlı testler. t-testi, eşleşmiş test. Tek ve çift taraflı testler. Standart sapmaların kıyaslanması için F-testi. Sapma gösteren sonuçlar. Varyans analizi (ANOVA).Rehberli Problem Çözümü
4Deneme tasarımının temelleri, randomizasiyon ve bloklama, Latin kare deneme tasarımı.Rehberli Problem Çözümü
5Faktöriyel tasarım çeşitleri. İki düzeyde Faktöriyel deneme tasarımlar.Rehberli Problem Çözümü
6Üç düzeyde ve karışık düzeyde faktöriyeller ve Kısmı faktöriyel deneme tasarımı.Rehberli Problem Çözümü
7Etmenlerin tahmini, temel etmenler. Etmenlerin birbiri ile etkileşimleri. Rehberli Problem Çözümü
8Arasınav
9Cevap yüzey yöntemleri. Tek ve çok faktörlü birinci derecede modelleme. Tek ve çok faktörlü ikinci derecede modelleme. Rehberli Problem Çözümü
10Katsayıların saptanması ve korelasyonları. Tahmin edilen parametrelerin varyans analizleri. Rehberli Problem Çözümü
11Faktör düzeylerin kodlanması. İki ve çoklu faktörlü durumlar.Rehberli Problem Çözümü
12İkinci dereceden tasarımlar. Merkez karma deneme tasarımlar.Rehberli Problem Çözümü
13OptimizasyonRehberli Problem Çözümü
14Dönem ödev sunumlarıDönem ödev sunumları
15Dönem ödev sunumlarıDönem ödev sunumları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Skoog, D. A. and West, D. M., “Fundamentals of Analytical Chemistry, 4th Ed. Holt Saunders, New York, 1982. 2. Orvis, W. J.,“Excel for Scientist and Engineers”. 2nd Edn. Sybex, Alameda, California, 1996. 3. Morgan, E., “Chemometrics: Experimental Design”, John Wiley ve Sons, U.K, 1997. 4. Otto, M., “Chemometrics: Statistics and Computer Application in Analytical Chemistry”, Wiley-Vch, GERMANY, 1999. 5. İkiz, F., Püskülcü, H., Eren, Ş. İstatistiğe Giriş, Barış Yayınları, fakülteler kitabevi, İzmir, 2000. DERS ARAÇLARI: Kemometri ve deneme tasarımı ile ilgili bilgisayar yazılımları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14114
Rapor Hazırlama12525
Rapor Sunma111
Makale Kritik Etme51575
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)227
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1    5545  5
ÖÇ2    5 544  
ÖÇ3  5 55 45 5
ÖÇ4  45555   5
ÖÇ5  555455555
ÖÇ6  555555455
ÖÇ7     5     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr