Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105045171998Radyoanalitik Kimya ISeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilerin, radyoanalitik yöntemlerin temelini ve üstünlüklerini, başlıca radyoanalitik yöntemleri tanımaları ve uygulamalarını kavrayabilmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Şule AYTAŞ-Doç.Dr. Sabriye YUŞAN
Öğrenme Çıktıları
1Nükleer bilimlere ilişkin temel kavramları anlayabilme.
2Radyasyondan korunma konusunda gerekli kuralları kavrayarak uygulayabilme.
3Radyoanalitik yöntemlere uygun dedeksiyon sistemini seçebilme ve kullanabilme.
4Radyoanalitik yöntemlerin temelini ve üstünlüklerini kavrayabilme.
5Radyoanalitik yöntemleri laboratuarda uygulayabilme.
6Radyoanalitik yöntemleri diğer uygulama alanlarında kullanabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Radyoaktivite, nükleer bozunma türleri, nükleer dönüşümlerin kimyasal etkileri, radyasyonun madde ile etkileşimi, radyasyonun dedeksiyonu ve ölçümü, radyoaktif elementlere dayalı temel analitik yöntemler, nükleer radyasyonların soğrulması ve saçılması proseslerine dayalı analitik uygulamalar, nötron-madde etkileşmesine dayalı analitik uygulamalar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Radyoanalitik kimyaya girişLab. çalışması
2Radyoelementlere dayalı temel analitik yöntemlerDeney raporu hazırlama
3Radyoaktivite ve nükleer bozunma türlerine genel bir bakışLab. çalışması
4Nükleer dönüşümlerin kimyasal etkilerinin incelenmesi Deney raporu hazırlama
5ArasınavLab. çalışması
6Nükleer radyasyonlarla madde arasındaki reaksiyonlarDeney raporu hazırlama
7Alfa parçacıklarının madde ile etkileşimiLab. çalışması
8Beta parçacıklarının madde ile etkileşimiDeney raporu hazırlama
9Elektromanyetik dalgaların madde ile etkileşimiLab. çalışması
10ArasınavDeney raporu hazırlama
11Radyasyonun dedeksiyonu ve ölçümüLab. çalışması
12Nükleer radyasyonların soğrulması ve saçılması proseslerine dayalı analitik uygulamalarDeney raporu hazırlama
13Nötron-madde etkileşmesi ve buna dayalı analitik uygulamalarLab. çalışması
14Öğrenci ödevleri ve sunumlarıDeney raporu hazırlama
15Öğrenci ödevleri ve sunumlarıLab. çalışması
16Final sınavıDeney raporu hazırlama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Willard H. H., Merritt L. L. Jr., Dean J. A., Setle F. A. Jr., Instrumental Methods of Analysis, Wadsworth Publishing Company, U.S.A., Seventh Edition, 1988. 2.Ewing G. W., Instrumental Methods of Chemical Analysis, 5th Edition, McGraw-Hill Book Company, 1987 3.Vertes A., Kiss I., Nuclear Chemistry, Elsevier, New York, U.S.A., 1987. 4.Geary W. J., James A. M., Radichemical Methods Analytical Chemistry by Open Learning, John Wiley ve Sons, 1986
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav224
Final Sınavı122
Derse Katılım12224
Rapor Hazırlama8972
Proje Hazırlama22244
Proje Sunma224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma22040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)225
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1 4         
ÖÇ2  5        
ÖÇ3   55  5555
ÖÇ4 55  55  55
ÖÇ5   45   55 
ÖÇ6           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr