Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105045682014Radyasyonun biyotalar üzerindeki etkileriSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; iyonize radyasyona kısa ve uzun süreli maruz kalma sonucunda ekosistemdeki biyotalar üzerinde meydana gelen etkilerin, değişikliklerin ve ileri de doğurabileceği sonuçları öğrenebilmeleridir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Sabriye YUŞAN
Öğrenme Çıktıları
1Çevresel ortamlarda iyonize radyasyona kısa ve uzun süre maruz kalmanın biyotalar üzerindeki etkilerini kavrayabilme
2Biyotalarda Bireyler, Popülâsyonlar ve Topluluklar Ölçeğinde Artan Radyoaktivitenin Uzun Vadedeki Sonuçlarını kavrayabilme
3Uzun süre iyonize radyasyona maruz kalma durumunda radyolojik değerlendirmede incelenebilecek biyotaların kavranabilmesi
4Çevresel korumada biyotanın radyasyon ve doz ilişkisini kurabilme
5
6
7
8
9
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İnsanların ve biyotaların maruz kaldığı radyasyon çeşitleri, radyasyonun biyolojik etkileri, iyonize radyasyonun etkilerinin değerlendirilmesinde kullanılan (non-human) biyota çeşitleri, ekosisteme dağılan doğal ve yapay radyonüklitlerin belirlenmesinde biyotaların kullanımı, bitki ve hayvanlarda radyasyonun etkileri, çevresel korunmada biyotanın radyasyon ve doz ilişkisi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Doğal radyasyon kaynakları ve Yapay radyasyon kaynakları
2İnsanların maruz kaldığı radyasyon çeşitleri
3Biyotanın maruz kaldığı radyasyon çeşitleri
4Radyasyonun biyolojik etkileri
5Ara sınav
6İyonize radyasyonun etkilerinin değerlendirilmesinde kullanılan non-human biyota çeşitleri
7Biyota çeşitlerinin seçimi ve bu konuda dikkat edilecek hususlar
8Biyolojik birikim
9Kazalarda Biyotanın durumu
10Ara sınav
11Biyotanın taşıma kapasitesi
12Flora ve Fauna
13Çevresel korunmada biyotanın radyasyon ve doz ilişkisinin hesaplanması
14Öğrenci ödevleri ve sunumları
15Öğrenci ödevleri ve sunumları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Protection of the Environment from Ionising Radiation, The Development and Application of a System of Radiation Protection for the Environment, IAEA, 2003. -Blaylock, B. G. 1969. Fecundity of a Gambusia affinis population exposed to chronic environmental radiation. Rad. Res. 37:1088-1094. -Copplestone, D. J., Hingston, A. Real. 2008. The development and purpose of the FREDERICA radiation effects database. Journal of Environmental Radioactivity. 99: 1456-1463. -Hinton, T. G. and F. W. Whicker. 1997. A screening model approach to determine probable impacts to fish from historic releases of radionuclides. IN: Freshwater and Estuarine Radioecology (Ed: Hilton, Desmet, Comans, Blust and deBetencourt) Studies in Environmental Science, Elsevier. pp. 441-448. -IAEA. 1992. Effects of Ionizing Radiation on Plants and Animals at Levels Implied by Current Radiation Protection Standards, Technical Reports Series No. 332. International Atomic Energy Agency, Vienna. -Radiation protection of the environment: providing knowledge and skills to the user community 7ICRP, 2009. -Environmental Protection: The concept and use of reference animals and plants. Publication 108, Elsevier, ISBN-13 978-0-444-52934-3. -Whicker, F. W. and V. Schultz.. 1982. Radioecology: Nuclear Energy and the Environment. CRC Press, Boca Raton, FL., USA. -Lawrence W. Barnthouse, 1995. Effects of ionizing radiation on terrestrial plants and animals: a workshop report, Environmental Sciences Division Publication No. 4494 Date Published: December 1995 -Hildegarde Vandenhove, Effects of ionizing radiation on non-human biota, Biosphere Impact Studies Environment Health and Safety, UNSCEAR 2008 report Brussels, 15 April 2011.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav224
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Uygulama/Pratik236
Bireysel Çalışma6530
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma22040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma22040
Okuma71070
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)231
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1544        
ÖÇ25  4   4   
ÖÇ35    55    
ÖÇ45         5
ÖÇ55          
ÖÇ6           
ÖÇ7           
ÖÇ8           
ÖÇ9           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr