Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105045722017Küreselleşme ve Nükleer Enerjinin GeleceğiSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; 1. Küreselleşen dünyada enerji ihtiyacını ve arzını incelemek, bu kavramlar arasındaki ilişkileri öğretmek, 2. Nükleer enerjiyi, fosil yakıtlar ve yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılaştırarak enerji üretimi içinde nükleer enerjinin payını kavramak, 3. Nükleer enerjinin enerji güvenliğine ve iklim değişikliğine yapacağı olumlu etkilerin anlaşılmasını sağlamak, yenilikçi reaktör sistemlerini öğrenmek, 4. Maliyet, atık yönetimi, güvenlik ve emniyet gibi etmenlerin nükleer enerji ile olan ilişkisini ortaya koyarak, olası kısıtlamalar karşısında çözüm ve iyileştirme stratejilerini öğretmek, 5. Nükleer teknoloji ve enerji konusunda küresel ölçekte ve ülkemizde izlenen politika ve gelecek planları hakkında bilgi aktarmak ve farkındalık yaratmayı sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr.Süleyman İNAN
Öğrenme Çıktıları
1Küreselleşme, artan enerji ihtiyacı ve enerji kullanımı arasındaki ilişkinin kurulabilmesi
2Enerji sistemleri içinde nükleer enerjinin payının kavranabilmesi
3Enerji güvenliği, iklim değişikliği, nükleer reaktör teknolojisinin bugünü ve geleceği gibi önemli etmenlerin tartışılıp öğrenilebilmesi
4Maliyet, atık yönetimi, güvenlik ve emniyet vb. kısıtlamalar ve bunların aşılmasında uygulanması gereken stratejilerin kavranabilmesi
5Küresel ölçekte ve ülkemizde nükleer enerji ile ilgili mevcut durum ve gelecekte atılması planlanan adımların kavranabilmesi
6
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Küresel ve yerel ölçekte enerji ihtiyacı ve enerji kullanımına bakış. Nükleer enerji ve diğer enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı. Nükleer enerjinin küreselleşme ile birlikte gelişimi ve yönetilmesi. Enerji güvenliği, iklim değişikliği, politika ve tanıtım ile ilgili etmenler. Nükleer enerji sistemlerinin günümüz ve gelecek ile ilgili sunduğu teknolojiler. Ekonomi, toplum algısı, maliyet, atık yönetimi, güvenlik, emniyet ve yayılma gibi kısıtlamalar bağlamında mevcut durum ve izlenilmesi gereken stratejiler. Küresel ölçekte ve ülkemizde nükleer enerjinin bugünü ve gelecekteki durumu.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin içeriğinin tanıtılması, küreselleşme, artan enerji talebi ve enerji kullanımı
2Nükleer enerjinin enerji çeşitliliği içindeki yeri ve önemi
3Nükleer enerji ile ilgili etmenler: Enerji güvenliği
4İklim değişikliği
5Ara sınav
6Nükleer teknoloji sistemlerinin bugünü ve gelecekteki durumu (reaktör teknolojisi ve füzyon)
7Politik ve tanıtımsal etmenler
8Nükleer enerji ile ilgili kısıtlamalar: Nükleer enerjinin ekonomisi ve toplum üzerindeki etkiler
9Endüstriyel sorunlar ve personel kısıtlamaları
10Ara sınav
11Maliyet ve atık yönetiminin incelenmesi
12Güvenlik, emniyet ve silahların yayılması
13Dünyada ve ülkemizde nükleer enerjinin bugünkü durumu ve geleceği
14Öğrenci ödevleri ve sunumları
15Öğrenci ödevleri ve sunumları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• J.N. Lilington, 2004, The Future of Nuclear Power, Elsevier, Dorchester, UK • Trevor Findlay, 2010, The Future of Nuclear Energy to 2030 and its Implications for Safety, Security and Nonproliferation, Ontario, Canada. • Eric S. Beckjord, 2003, The Future of Nuclear Power, Massachusetts Institute of Technology, USA. • Chien M. Wai, Bruce J. Mincher, 2010, Nuclear Energy and the Environment, American Chemical Society, USA.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav224
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Uygulama/Pratik236
Bireysel Çalışma6530
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma22040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma22040
Okuma71070
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)231
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ14  4 5     
ÖÇ24  4 5     
ÖÇ331 4     5 
ÖÇ44  4 4   5 
ÖÇ5           
ÖÇ6           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr