Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105055011998Bilgisayar Bilimlerinin Kuramsal TemelleriSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin, algoritmalar ve veri yapılarını tanımlamak için gerekli olan matematiksel araçlarını ve sayısal sistem tasarımlarında kullanılan modern cebir kavramlarını tanımasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. İlker Kocabaş
Öğrenme Çıktıları
1Matematiksel argümanları okumak, anlamak ve oluşturabilmek için matematiksel mantık yürütme yeteneği kazanabilme.
2Sayma problemlerinin çözümü için kombinasyonal analiz yapabilme.
3Ayrık nesneler ve bu nesneler arasındaki ilişkileri göstermek için kullanılan soyut matematiksel yapılar ile çalışabilme
4Bir bilgisayar programı için algoritma oluşturabilme ve bu algoritmanın doğruluğunu ispatlayabilme.
5Bir algoritmanın bir bilgisayarda çalıştırılması için gerekli olan bilgisayar bellek ve çalışma zamanı analizini yapabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Temel matematiksel kavramlar ve yapılar. Algoritmalar: Algoritma Karmaşıklığı, Tamsayılar, Matrisler. Matematiksel Mantık Yürütme: İspat Yöntemleri, tümevarım, Özyineleme. Sayma: Sayma Temelleri, Permütasyonlar ve Kombinasyonlar, Ayrık Olasılık. İlişkiler: İlişkileri gösterme, Eşitlik İlişkileri. Çizgeler: Çizge Terminolojisi, Çizgeleri Gösterme, Ağaçlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Temel Kuramlar: Mantık, Önerme Eşitlikleri, Doğrulamalar ve NiceleyicilerTanışma
2Temel Kuramlar: Kümeler, Küme İşlemleri, FonksiyonlarOkuma, ödev problemlerinin tartışılması
3Temel Kuramlar: Diziler ve ToplamalarOkuma, ödev problemlerinin tartışılması
4Temel Kuramlar: Big-O gösterimi, Fonksiyon YükselişleriOkuma, ödev problemlerinin tartışılması
5Temeller: Algortimalar, Algoritma Karmaşıklığı, Tamsayılar, MatrislerOkuma, ödev problemlerinin tartışılması
6Matematiksel Mantık Yürütme: İspat Yöntemleri, Tümevarım, Özyineleme Okuma, ödev problemlerinin tartışılması
7Arasınav
8Sayma: Sayma Temelleri, Pigeonhole Prensibi, Permütasyonlar, KombinasyonlarOkuma, ödev problemlerinin tartışılması
9Sayma: Ayrık Olasılık, Permütasyon ve Kombinasyon Üretme, Yineleme İlişkileriOkuma, ödev problemlerinin tartışılması
10İlişkiler: n-ary İlişkiler, İlişkilerin Gösterimi, İlişki Kapama, Eşitlik İlişkileriOkuma, ödev problemlerinin tartışılması
11Çizgeler: Çizge Terminolojisi, Çizge GösterimiOkuma, ödev problemlerinin tartışılması
12Çizgeler: Çizge İzomorfizmi, BağlanabilirlikOkuma, ödev problemlerinin tartışılması
13Çizgeler: Euler ve Hamilton Yolları, AğaçlarOkuma, ödev problemlerinin tartışılması
14Boolean Cebir: Boolean Fonksiyonları, Mantık Kapıları, Devre minimize etmeOkuma, ödev problemlerinin tartışılması
15Hesaplama Modelleme: Sonlu Durum Makineleri, Turing MakineleriOkuma, ödev problemlerinin tartışılması
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kenneth H. Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, 6th ed., McGraw Hill, 2007
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14684
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15050
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15050
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)230
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1 45 43554  3    
ÖÇ2  5 3 55   4    
ÖÇ3  5 45355  4    
ÖÇ43 5   545 54    
ÖÇ54 3   55 4 4    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr