Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105055021998Veritabanı Yönetim SistemleriSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin, veritabanı tasarımı, tasarım dilleri ve sistem gerçekleştirimini içeren veritabanı yönetiminin temel kavramlarını tanımasını ve tasarım uygulaması gerçekleştirebilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. İlker Kocabaş
Öğrenme Çıktıları
1Veritabanı geliştirmede kullanılan veri modelleme (E-R, İlişikisel) kavramlarına hakim olabilme
2Veritabanı yaratabilme ve tasarımın doğruluğunu kanıtlayabilme
3İlişkisel veritabanlarında işlem yapmak üzere karmaşık SQL sorguları oluşturabilme ve PHP gibi diğer veritabanı destek yazılımlarını kullanabilme
4Veri bütünlüğü ve güvenlik gibi veri yönetimi konuları kavrayabilme.
5Kapsamlı programlama projeleri tasarımı için bir takım içinde çalışabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Varlık-İlişki Modeli. İlişkisel Model. SQL, MySQL, PHP. Veri depolama, Indeksleme ve 'Hashing', Internet veritabanları ve XML, Normal Formlar, Bütünlük (Integrity) ve Güvenlik, Oracle, PL-SQL, Sorgu İşleme, kayıt hareketleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Kural ve Gerekleri. Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş Tanışma
2Varlık-İlişki ModeliOkuma- Kaynak Tarama
3İlişkisel Model.Örnek Çözme
4SQLSql Örnek sorgu yazma
5MySQLÖdev problemlerinin tartışılması, MySQL Örnek sorgu yazma
6PHPPhp örnek kod yazma
7Arasınav
8PHPÖdev problemlerinin tartışılması, Php örnek kod yazma
9Web VeritabanıÖdev problemlerinin tartışılması, Okuma- Kaynak Tarama
10Normal FormlarÖrnek Problem Çözme
11Bütünlük ve Güvenlik Okuma- Kaynak Tarama
12Veri Depolama, İndeksleme ve HashingOkuma- Kaynak Tarama
13Oracle, PL-SQLOkuma- Kaynak Tarama
14Sorgu İşleme, Kayıt Hareketleri, Genel TekrarOkuma- Kaynak Tarama
15Dönem Projesi SunumlarıDönem Projesi Sunumu
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- A First Course in Database Systems, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom (2001), 2nd edition, Prentice Hall, USA 2- Database System Concepts, Silberschatz, Korth, Sudarsham (2004), 4th edition, McGraw Hill, USA. 3- PHP ve MySQL, Weilling, Thomson, ceviri B.Elcioglu (2005),3th edition, ALFA, Turkey. 4- Apache Web, Microsoft IIS 5- MySQL Database, Microsoft SQLServer, Oracle 6- MySQL Admin Tool 7- PHP, Microsoft ASP 8- WAMP (All-in-one server) 9- Macromedia Dreamweaver
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Gözlem515
Rapor Hazırlama339
Proje Hazırlama15050
Proje Sunma133
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma3515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15151
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15151
Okuma5210
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)240
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1 35    55 44    
ÖÇ2445   545554    
ÖÇ3544   5 4545    
ÖÇ443    34 3 5   5
ÖÇ53  5   454555   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr