Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105055041998Programlama DilleriSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; programlama dili kavramlarını değişik programlama dillerinden örneklerle anlamasını ve programla dillerinin temel bileşenleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Asst. Prof. Dr. Moharram Challenger
Öğrenme Çıktıları
1Yeni programlama dillerini kısa sürede öğrenebilecek düzeyde bilgi ve deneyim kazanabilme
2Proje için en uygun programlama dilini seçebilme becerisi
3Programlama dillerinin zayıf ve güçlü yanlarını değerlendirebilme becerisi
4Problem çözümlerini örneğin nesne yönelimli programlama gibi çeşitli programlama yaklaşımlarını kullanarak bir programla dilinde ifade edebilme yeteneği
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Programlama dilleri hakkında genel bilgiler, programlama dillerinin gelişimiyle ilgili tarihçe, programlama paradigmalarına genel bir bakış, programlama dillerinde söz dizim ve anlam tanımlanması, programlama dillerinin makine diline çevrim süreci, yorumlayıcılar ve derleyiciler, değişkenler ve özellikleri, bağlama kavramı, veri tipleri ve tip dönüşümleri, altprogramlar, soyut veri tipleri, nesneye yönelik programlama kavramları (soyutlama, kapsülleme, sınıflar ve nesneler, kalıtım ve çokyapılılık), istisna ve istisnaların ele alınması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Kural ve GerekleriTanışma
2Programlama paradigmalarına genel bakış – Programlama dili uygulamaları, programlama dili değerlendirme kriterleri ve programlama dili tasarımına etki eden faktörler Örneklerle konu anlatımı
3Programlama paradigmalarına genel bakış – Programlama dillerinin sınıflandırılması, programlama dillerinin gerçeklenme metotları ve programlama dili ortamları Örneklerle konu anlatımı
4Programlama dillerinin gelişimiyle ilgili tarihçe – Fortran, LISP, ALGOL, COBOL, BASIC, SIMULA, PROLOG, ADA, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, Ruby, Lua, C#, XSLT, JSPÖrneklerle konu anlatımı
5Programlama dillerinde söz dizimi ve anlam tanımlanması – Söz dizimi tanımlanmasındaki problemler ve söz dizimi tanımlanmasında kullanılan yöntemler (CFG, BNF ve EBNF)Örneklerle konu anlatımı
6Programlama dillerinde söz dizimi ve anlam tanımlanması – Programlama dilinin yapısını tanımlamada kullanılan nitelikler ve programlama dilinin anlamını tanımlamaÖrneklerle konu anlatımı ve ödev problemlerinin tartışılması
7Programlama dillerinin sözcüksel ve sözdizimsel analizi – Sözcüksel analize giriş ve sözcüksel analizin yapılmasıÖrneklerle konu anlatımı
8Programlama dillerinin sözcüksel ve sözdizimsel analizi – Programlama dillerinin ayrıştırılması ve ayrıştırma çeşitleriÖrneklerle konu anlatımı ve ödev problemlerinin tartışılması
9ARASINAV
10Değişkenler, bağlamalar ve kapsamlar - Değişkenler ve özellikleri, dinamik ve durağan bağlama ve kapsamların incelenmesiÖrneklerle konu anlatımı ve ödev problemlerinin tartışılması
11Veri tipleri ve ifadeler – Veri tipi kavramı, basit ve yapısal veri tipleri, tip denetimi, tip dönüşümleri, tip uyumluluğu, sayısal, ilişkisel ve mantıksal ifadelerin incelenmesiÖrneklerle konu anlatımı ve ödev problemlerinin tartışılması
12Komut seviyeli kontrol yapıları – Seçme koşullarının (if-else ve switch) ve döngü yapılarının (while, do-while ve for) farklı programlama dillerindeki kullanılışının incelenmesiÖrneklerle konu anlatımı ve ödev problemlerinin tartışılması
13Altprogramlar – Prosedür ve fonksiyonlar, yerel değişkenler, iç içe girmiş altprogramlar, parametre aktarımı, aşırı yüklenmiş altprogramlar ve genel altprogramların incelenmesi Örneklerle konu anlatımı ve dönem projesinin tartışılması
14Soyut veri tipleri ve kapsülleme – Soyut veri kavramı, kapsülleme kavramı ve bu kavramların farklı programlama dillerindeki kullanılışının incelenmesiÖrneklerle konu anlatımı ve dönem projesinin tartışılması
15Nesne yönelimli programlama – Nesne yönelik programlama kavramları, metotlar, diziler, sınıflar, nesneler, kalıtım, çokyapılılık, istisna ve istisnaların ele alınması konularının incelenmesiÖrneklerle konu anlatımı ve dönem projesi sunumu
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Concepts of Programming Languages (9th Edition), Robert W. Sebesta, Addison Wesley, 2009 YARDIMCI KAYNAKLAR: Ders Sunumları DERS ARAÇLARI: Çeşitli programlama dili derleyicileri ve editörleri
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14342
Proje Hazırlama12020
Proje Sunma155
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5630
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)225
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ15333    5433 4  
ÖÇ2533   4 5434  2 
ÖÇ34 4   4 4 22  3 
ÖÇ45343  435 34    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr