Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201015292005Zeitgenössische deutschsprachige Romane ISeçmeli117
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin 20.yy’ın ikinci yarısından 21.yy’a kadar geçen süreçte ortaya çıkan Alman edebiyatının güncel romanlarını ve bu romanların izlediği gelişmeleri anlayıp ve yorumlayabilmelerini, bir yandan Almanya’nın en yakın tarihi olaylarının edebiyatta nasıl işlendiğini, diğer bir yandan da sanat ve edebiyat kavramına çeşitli bakış açılarını kavrayabilmelerini, bu günümüz romanları bağlamında toplumsal, güncel ve siyasal olayların işlenişini ve edebiyata yansımalarını ortaya koyabilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yab. Uz. Dr. Martina Özkan
Öğrenme Çıktıları
1Edebiyat alanına ait kazanılmış bilgi ve becerileri edebi metinleri yapı, dil, anlatım, konu bakımından incelerken uygulamalı kullanabilme.
2Çağdaş roman anlayışı geliştirebilme ve çağdaş romanla çağdaş olmayan roman arasındaki farklılıkları görebilme.
3Alman yazınının tarihsel gelişim sürecini izleyerek kültürel ve biçimsel anlamda uğradığı değişimleri yorumlayabilme.
4Alman tarihinde yaşanan olayların ve Nazi dönemi sonrası yaşanmaya başlayan ayrışma yönündeki gelişmeleri, bireye yönelme eylemlerini ve bunların edebiyattaki yansımalarını kavrayabilme
5Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak okunulan romanlar hakkında özgün edebi eleştiriler yazabilme ve çalışmasını sunabilme becerisi
6Alman romanlarının gelişim çizgilerinde biçimsel ve kurgusal anlamda uğradığı kırılmaları yorumlayabilme.
7Almanya’nın sosyokültürel yapısının ve toplum içerisinde yerleşmiş olan kültür pluralizminin yarattığı karşıtlıkların 20.yy ortalarından 21. yy’a kadar geçen dönemde edebi eserlerde kullanımına eleştirel yaklaşabilme ve özgün bir yorum getirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1960'ten sonra günümüze kadar seçilmiş çağdaş Alman romanlarının okunması. Dersin ilk döneminde üç roman okunacaktır. Almanya’nın en tanınmış yazarlardan Uwe Timm’in “Ein heißer Sommer” başlıklı romanında Almanya’nın savaş sonrası 68’liler kuşağının yaşadığı olayların yorumlanması. Buna paralel olarak Doğu Almanya’dan gelen yazar Monika Maron’un “Stille Zeile sechs” kitabında eski kuşakla nasıl hesaplaştığının gösterilmesi.Son olarak Robert Schneider’ın dünyaca ünlü kitabı “Schlafes Bruder” okunup analiz edilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin amacının ve içeriğinin tanıtılmasıDers tanıtımı
2Uwe Timm:”Ein heißer Sommer”. Giriş ve sunumların dağıtılmasıTartışmalı konu analizi
3Uwe Timm:”Ein heißer Sommer”: Tarihi olaylara bakış, öğrenci hareketleri Tartışmalı konu analizi ve uygulamalı metin çözümleme
4Uwe Timm:”Ein heißer Sommer”: Kuşak çatışması Tartışmalı konu analizi ve uygulamalı metin çözümleme
5Uwe Timm:”Ein heißer Sommer”: Edebiyat ve gerçek Tartışmalı konu analizi ve uygulamalı metin çözümleme
6Uwe Timm:”Ein heißer Sommer”: Gelişim romanı Tartışmalı konu analizi ve uygulamalı metin çözümleme
7Monika Maron:”Stille Zeile sechs”: Giriş ve sunumlarin dağıtılmasını Tartışmalı konu analizi
8Arasınavı
9Monika Maron:”Stille Zeile sechs”: Doğu Almanya’nın tarihi ve çöküşü Tartışmalı konu analizi ve uygulamalı metin çözümleme
10Monika Maron:”Stille Zeile sechs”: Doğu Almanya’da kuşak çatışması Tartışmalı konu analizi ve uygulamalı metin çözümleme
11Monika Maron:”Stille Zeile sechs”: Suç kavramı Tartışmalı konu analizi ve uygulamalı metin çözümleme
12Monika Maron:”Stille Zeile sechs”: Pisişik realism anlatım tarzı Tartışmalı konu analizi ve uygulamalı metin çözümleme
13Robert Schneider:”Schlafes Bruder”: Kurgusal Biyografi Tartışmalı konu analizi ve uygulamalı metin çözümleme
14Robert Schneider:”Schlafes Bruder”: Kurgusal Biyografi Tartışmalı konu analizi ve uygulamalı metin çözümleme
15Robert Schneider:”Schlafes Bruder”: Sanatsalık ve doğallık Tartışmalı konu analizi ve uygulamalı metin çözümleme
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. Uwe Timm: Ein heißer Sommer. Frankfurt am Main, 2008. 2. Monika Maron: Stille Zeile sechs. Frankfurt am Main, 1993 3. Robert Schneider: Schlafes Bruder. Stuttgart 1992. 4. Nikolaus Förster: Die Wiederkehr des Erzählens. Deutschsprachige Prosa der 80er und 90er Jahre.Darmstadt, 2000.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Almanca
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Problem Çözümü515
Tartışma14114
Proje Hazırlama31030
Proje Sunma339
Bireysel Çalışma14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5210
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)204
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1      
ÖÇ2      
ÖÇ3      
ÖÇ4      
ÖÇ5      
ÖÇ6      
ÖÇ7      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr