Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201015322005Zeitgenössische deutschsprachige Romane IISeçmeli125
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin 20.yy’ın ikinci yarısından 21.yy’a kadar geçen süreçte ortaya çıkan Alman edebiyatının güncel romanlarını ve bu romanların izlediği gelişmeleri anlayıp ve yorumlayabilmelerini, bir yandan Almanya’nın en yakın tarihi olaylarının edebiyatta nasıl işlendiğini, diğer bir yandan da sanat ve edebiyat kavramına çeşitli bakış açılarını kavrayabilmelerini, bu günümüz romanları bağlamında toplumsal, güncel ve siyasal olayların işlenişini ve edebiyata yansımalarını ortaya koyabilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yab. Uz. Dr. Martina Özkan
Öğrenme Çıktıları
1Alman romanlarının gelişim çizgilerinde biçimsel ve kurgusal anlamda uğradığı kırılmaları yorumlayabilme.
2Edebiyat alanına ait kazanılmış bilgi ve becerileri edebi metinleri yapı, dil, anlatım, konu bakımından incelerken uygulamalı kullanabilme.
3Alman yazınının tarihsel gelişim sürecini izleyerek kültürel ve biçimsel anlamda uğradığı değişimleri yorumlayabilme
4Alman tarihinde yaşanan olayların ve Nazi dönemi sonrası yaşanmaya başlayan ayrışma yönündeki gelişmeleri, bireye yönelme eylemlerini ve bunların edebiyattaki yansımalarını kavrayabilme
5Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak okunulan romanlar hakkında özgün edebi eleştiriler yazabilme ve çalışmasını sunabilme becerisi.
6Çağdaş roman anlayışı geliştirebilme ve çağdaş romanla çağdaş olmayan roman arasındaki farklılıkları görebilme
7Almanya’nın sosyokültürel yapısının ve toplum içerisinde yerleşmiş olan kültür pluralizminin yarattığı karşıtlıkların 20.yy ortalarından 21. yy’a kadar geçen dönemde edebi eserlerde kullanımına eleştirel yaklaşabilme ve özgün bir yorum getirebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dersin ikinci döneminde 21.yy’dan en yeni Alman edebiyatından örnek üç roman okunacak. Ilk olarak Daniel Kehlmann’dan “Die Vermessung der Welt” başlıklı romanın okunması. Kitapta konu edilen iki bilim adamının kurgulanmış biografilerinin aracılığıyla eski ve modern bilim sistemlerinin karşılaştırılması. İkinci olarak Andreas Maier’ın “Wäldchestag” adlı Alman kasabaların sosyal hayatını ele alan romanının okunması. Üçüncü kitap olarak da kendini bir Alman yazar olarak gören ve Almanya’nın en ünlü Türk kökenli yazarlarından Feridun Zaimoğlu’nun “Liebesbrand adlı romanının okunup yorumlanması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin amacının ve içeriğinin tanıtılması. İlk yarıyılda edinilen kuramsal bilgilere genel bir bakış.
2Daniel Kehlmann:”Die Vermessung der Welt”: Giriş ve sunumların dağıtılması. Tartışmalı konu analizi
3Daniel Kehlmann:”Die Vermessung der Welt”: Humbolt ve Gauss’ın hayat öyküleri ve romandaki tasviri. Tartışmalı konu analizi ve uygulamalı metin çözümleme
4Daniel Kehlmann:”Die Vermessung der Welt”: Hiciv ve alay motifleri Tartışmalı konu analizi ve uygulamalı metin çözümleme
5Daniel Kehlmann:”Die Vermessung der Welt”: Bilim sistemlerinin karşılaştırması. Tartışmalı konu analizi ve uygulamalı metin çözümleme
6Daniel Kehlmann:”Die Vermessung der Welt”: Medyada romanın işlenmesi. Tartışmalı konu analizi
7Andreas Maier: ”Wäldchestag”: Giriş ve sunum dağıtılmasını Tartışmalı konu analizi
8Ara sınavı
9Andreas Maier: ”Wäldchestag”: Felsefe ile bağlantılar, Kant ve Descartes Tartışmalı konu analizi ve uygulamalı metin çözümleme
10Andreas Maier: ”Wäldchestag”: Olayın gelişmesi, yapı ve anlatım strüktürü Tartışmalı konu analizi ve uygulamalı metin çözümleme
11Andreas Maier: ”Wäldchestag”: Dolaylı anlatım tarzı Tartışmalı konu analizi ve uygulamalı metin çözümleme
12Andreas Maier: ”Wäldchestag”: Romanın medyada işlenmesi. Tartışmalı konu analizi
13Feridun Zaimoğlu: “Liebesbrand”: Giriş ve sunum dağıtılmasını Tartışmalı konu analizi
14Feridun Zaimoğlu: “Liebesbrand”: Olay ve anlatım tarzı Tartışmalı konu analizi ve uygulamalı metin çözümleme
15Feridun Zaimoğlu: “Liebesbrand”: Romantik dönemi ile bağlantıları ve Türk divan edebiyatının etkileri Tartışmalı konu analizi ve uygulamalı metin çözümleme
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. Daniel Kehlmann: Die Vermessung der Welt. Hamburg 2005. 2. Gunther Nickel: Daniel Kehlmanns “Die Vermessung der Welt”. Materialien, Dokumente, Interpretationen. 3. Andreas Maier: Wäldchestag.Frankfurt am Main 2000. 4. Feridun Zaimoğlu: Liebesbrand. Köln 2008. 5. Nikolaus Förster: Die Wiederkehr des Erzählens. Deutschsprachige Prosa der 80er und 90er Jahre.Darmstadt, 2000.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Almanca
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2510
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2510
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)116
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1  5454
ÖÇ2  5455
ÖÇ3  5544
ÖÇ4  5544
ÖÇ5  5455
ÖÇ6  5455
ÖÇ7  5554
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr