Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201015452010Interkulturelle Literaturwissenschaft ISeçmeli117
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Kultürler arası edebiyat bilimi seminerinin amacı, disziplinler arası çalışmaları ile Alman ve Türk kültürü arasındaki farklı koşulların, olanakların ve ilişkilerinin inceleyip iki kültür arasındaki algılarının değişmesini sağlamaya çalışmaktır. Böylece „kendi“ ile „farklı“ kültür arasındaki kesişme noktalarının farkına varıp, ortak bir zeminde hoşgörüyü ve bilgiyi arttırmayı hedeflemiştir. Günümüzde, kültürlerarası çalışmalar ve disziplinler arası çalışmalar kültürel fikir ve değişimin en önemli konularından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu seminerin amacı bu „farklılıklardan“yola çıkarak „ortak“ noktaların ortaya konulmaya çalışılmasıdır. Alman dili ve edebiyatından yola çıkılarak farklı kültürlerin ve edebiyatlarının etkileşimi ön planda olacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Yücel Aksan
Öğrenme Çıktıları
1 Karşılaştırılmalı edebiyat bilimi alanına özgü edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak akademik düzeyde sözlü ve yazılı metin üretebilme
2
3 Tarihsel bir olayı, bir düşünceyi özgün bir metne dönüştürme becerisi
46. Kültürel, sosyal ve toplumsal olayları tanıyabilme.
5 Daha önce oluşturulan yazılı kuramsal metinleri yorumlayabilme ve değerlendirebilme ve değerlendirme sonucunda metin üretebilme
6 Karşılaştırmalı Edebiyat biliminde iki kültür arasındaki tarihi alanlardaki bilgileri yorumlama becerisi
7 Yüksek Lisans öğrencilerine Alman tarihi, toplumu, bilimi, teknolojisi, sanatı ve kültürü hakkında çok yönlü gelişimini sağlayabilme
8
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kültürel ve edebiyat alanındaki farklı kültürlerin kesişme noktası olan disiplinler arası çalışma özellikle Almanya’da yaşayan Türk kökenli yazarlardan örneklerle anlatılmaya çalışılacaktır. Kültürlerarası Edebiyat bilimi semineri bu alanda geliştirilen model ve kavramları incelemeyi ve temel bilgileri vermeyi hedeflemiştir. Özellikle bu alandaki modelleri ve projelerin sayıca fazlalığı bu semineri gerekli kılmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
11 Dersin tanıtımı ve amacının anlatılması. Ders Tanıtımı
22 Kultürler arası iletişimin olanakları ve engelleri Tartışmalı konu analizi
33 Sanat Tartışmalı konu analizi
44 Kültür Uygulamalı metin çözümleme
55 Ayrımcılığın farkındalığı Uygulamalı metin çözümleme
66 Globalleşme ve Kültür Tartışmalı konu analizi
77 Kültürel ve edebi genel geçer bilgiler (Universalien) Tartışmalı konu analizi
88 Arasınav
99 Göçmen edebiyatı: Feridun Zaimoğlu Tartışmalı konu analizi
1010 Göçmen edebiyatı: Emine Sevgi Özdamar Tartışmalı konu analizi
1111 Göçmen edebiyatı: Selim Özdoğan Uygulamalı metin çözümleme
1212 Göçmen edebiyatı: Yade Kara Tartışmalı konu analizi
1313 Bireysel ya da grup olarak öğrenci sunumları Sunum ve tartışmalı konu analizi
1414 Bireysel ya da grup olarak öğrenci sunumları Sunum ve tartışmalı konu analizi
1515 Bireysel ya da grup olarak öğrenci sunumları Sunum ve tartışmalı konu analizi
1616 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Michael Hoffmann, Interkulturelle Literaturwissenschaft, Wiesbaden 2006 -Carmine Chiellova von Metzler, Interkulturelle Literatur in Deutschland, 2007 -Nobert Mecklenburg, Das Mädchen aus der Fremde, 2008
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Almanca
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Tartışma339
Alan Çalışması2612
Makale Kritik Etme236
Bireysel Çalışma14456
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11616
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12424
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)213
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1      
ÖÇ2      
ÖÇ3      
ÖÇ4      
ÖÇ5      
ÖÇ6      
ÖÇ7      
ÖÇ8      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr