Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201015472010Sprache und Interkulturaliat ISeçmeli117
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin bilim alanı olarak dilbilim ve kültür kuramını kavrayabilmelerini; dilbilim ile kültür arasındaki ilişkiyi açıklayabilmelerini ve disiplinler arası çalışmalara uygulayabilmeleridir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr.Funda Ülken
Öğrenme Çıktıları
1 İletişim ile ilgili teorileri analiz edebilme.
2 İletişim ile ilgili teorileri kavrayabilme.
3 Kültürler arası iletişimde oluşabilen yanlış
4 Kültür ile ilgili teorileri analiz edebilme.
5 Kültür ile ilgili teorileri kavrayabilme.
6 Kültürler arası iletişimde oluşabilen yanlış
7Dil ve Kültür bağlantısını disiplinler arası çalışmalara uygulayabilmeleridir.
8 Dil ve Kültür arasında ilişki kurabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Meta iletişim, Nonverbal iletişim, sembol ve kültür, rituel ve dil, Medya, kültür – dil ve disiplinler arası uygulamalı alanlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin amacının ve içeriğinin tanıtımı Tanışma
2Meta iletişimTartışmalı konu analizi
3Meta iletişimTartışmalı konu analizi
4Kültürlar arası iletişim Tartışmalı konu analizi
5Kültürlar arası iletişimTartışmalı konu analizi
6Nonverbal iletişimTartışmalı konu analizi
7Nonverbal iletişim Tartışmalı konu analizi
8Arasınav Tartışmalı konu analizi
9Semboller Tartışmalı konu analizi
10Kültürlerde Sembol kullanımı Tartışmalı konu analizi
11Kültürlerde Sembol kullanımıTartışmalı konu analizi
12Kültürel ritueller ve dil Tartışmalı konu analizi
13Kültürel ritueller ve dilTartışmalı konu analizi
14Öğrencilerin SunumlarıSunum ve tartışma
15Öğrencilerin SunumlarıSunum ve tartışma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Derste verilecek
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Almanca
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Seminer31030
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14684
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Performans14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)215
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1      
ÖÇ2      
ÖÇ3      
ÖÇ4      
ÖÇ5      
ÖÇ6      
ÖÇ7      
ÖÇ8      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr