Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201015542010Interkulturelle Literaturwissenschaft IISeçmeli125
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Almanca
Dersin Amacı
Kultürler arası edebiyat bilimi seminerinin amacı, disziplinler arası çalışmaları ile Alman ve Türk kültürü arasındaki farklı koşulların, olanakların ve ilişkilerinin inceleyip iki kültür arasındaki algılarının değişmesini sağlamaya çalışmaktır. Böylece „kendi“ ile „farklı“ kültür arasındaki kesişme noktalarının farkına varıp, ortak bir zeminde hoşgörüyü ve bilgiyi arttırmayı hedeflemiştir. Günümüzde, kültürlerarası çalışmalar ve disziplinler arası çalışmalar kültürel fikir ve değişimin en önemli konularından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu seminerin amacı bu „farklılıklardan“yola çıkarak „ortak“ noktaların ortaya konulmaya çalışılmasıdır. Alman dili ve edebiyatından yola çıkılarak farklı kültürlerin ve edebiyatlarının etkileşimi ön planda olacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Saniye UYSAL ÜNALAN
Öğrenme Çıktıları
1Güncel bilgiler ile tarihsel gerçekler araasındaki bağlantıyı kurabilme
2Kültürel, sosyal ve toplumsal olayları tanıyabilme.
3Daha önce oluşturulan yazılı kuramsal metinleri yorumlayabilme ve değerlendirebilme ve değerlendirme sonucunda metin üretebilme
4Tarihsel bir olayı, bir düşünceyi özgün bir metne dönüştürme becerisi
5Karşılaştırmalı edebiyat bilimi hakkında bilgi sahibi olmak ve akademik düzeyde sözlü ve yazılı metin üretebilme
6Yüksek Lisans öğrencilerine Alman tarihi, toplumu, bilimi, teknolojisi, sanatı ve kültürü hakkında çok yönlü gelişimini sağlayabilme
7İki kültür arasındaki bağlantıyı kavrayabilme.
8Karşılaştırmalı Edebiyat biliminde iki kültür arasındaki tarihi alanlardaki bilgileri yorumlama becerisi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kültürel ve edebiyat alanındaki farklı kültürlerin kesişme noktası olan disziplinler arası çalışma özellikle Almanya’da yaşayan Türk kökenli yazarlardan örneklerle anlatılmaya çalışılacaktır. Kültürlerarası Edebiyat bilimi semineri bu alanda geliştirilen model ve kavramları incelemeyi ve temel bilgileri vermeyi hedeflemiştir. Özellikle bu alandaki modelleri ve projelerin sayıca fazlalığı bu semineri gerekli kılmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1 Dersin tanıtımı ve amacının anlatılması. Ders Tanıtımı
2Kuram ve KavramTartışmalı konu analizi
3Farklılık Farkındalık,Tartışmalı konu analizi
4Kültürlerarası bakış ile Edebiyat ve Kültürkuramı Uygulamalı metin çözümleme
5HermeneutikUygulamalı metin çözümleme
6Eleştirel KuramTartışmalı konu analizi
7DekonstruksiyonTartışmalı konu analizi
8Arasınav
9Zafer ŞenocakTartışmalı konu analizi
10Emine Sevgi Özdamar Tartışmalı konu analizi
11Feridun ZaimoğluUygulamalı metin çözümleme
12Bireysel ya da grup olarak öğrenci sunumlarıTartışmalı konu analizi
13Bireysel ya da grup olarak öğrenci sunumlarıSunum ve tartışmalı konu analizi
14Bireysel ya da grup olarak öğrenci sunumlarıSunum ve tartışmalı konu analizi
15Bireysel ya da grup olarak öğrenci sunumlarıSunum ve tartışmalı konu analizi
16Bireysel ya da grup olarak öğrenci sunumlarıSunum ve tartışmalı konu analizi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Michael Hoffmann, Interkulturelle Literaturwissenschaft, Wiesbaden 2006 -Carmine Chiellova von Metzler, Interkulturelle Literatur in Deutschland, 2007 -Nobert Mecklenburg, Das Mädchen aus der Fremde, 2008 Carmine Chiellino(Hrsg.), Interkulturelle Literatur in Deutschland Kader Konuk, Identitäten im Prozeβ Wolfgang Kaschuba, Kulturen-Identitäten-Diskurse
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Tartışma6318
Makale Kritik Etme8324
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma4416
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4624
Okuma18236
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)124
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1  4555
ÖÇ2   5 3
ÖÇ3  53 5
ÖÇ4  5535
ÖÇ5  53 5
ÖÇ6  5435
ÖÇ7   5 3
ÖÇ8  5555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr