Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201015052003Vergleichende Literaturwissenschaft ISeçmeli117
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin karşılaştırmalı ve kültürlerarası edebiyatbilimi temel kuramları ele alan metinler ile bu alandaki temel kavramları tartışabilmesini ve edebi eserlerin okumasında bu yaklaşımların uygulanmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Nergis Pamukoğlu-Daş
Öğrenme Çıktıları
1Farklı kültürlerin çağdaş edebiyatlarını karşılaştırabilme
2Karşılaştırmalı edebiyatbilimi kuramlarını kavrayabilme ve tartışabilme
3Kültürlerarası edebiyatbilimi kuramlarını kavrayabilme ve tartışabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Michael Hofmann ile Sabine Becker’in çalışmalarında ele alınan kuramsal yaklaşımların incelenmesi ve tartışılması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin amacının ve içeriğinin tanıtılmasıDersten beklentilerin konuşulması
2Karşılaştırmalı edebiyatbiliminde kültür kavramının ele alınmasıTartışmalı konu analizi
3Kültürlerarası edebiyat ve edebiyatbilimi konusunun ele alınamsıTartışmalı konu analizi
4Yabancılık ve Differenz kavramı konusunun işlenmesiSunum ve tartışma
5Postkoloniyalizmin Bakış Açısı konusunun işlenmesiSunum ve tartışma
6Eleştirel Kuram ve Dekonstruktion konusunun işlenmesiSunum ve tartışma
7Kültürlerarası edebiyatbiliminin programı konusunun ele alınmasıSunum ve tartışma
8Ara Sınav
9Kültürbilimsel edebiyatbilimi konusunun işlenmesiSunum ve tartışma
10İşlenen tüm kuramların tartışılmasıTartışmalı konu analizi
11Selim Özdoğan’ın Die Tochter des Schmieds adlı romanının incelenmesiTartışmalı konu analizi
12Özdğan’ın romanında kültürel ögeler konusunun incelenmesiTartışmalı konu analizi
13Metnin dilinde kültürel ögeler ve çeviri konusunun ele alınmasıSunum ve tartışma
14Romanda modernleşme konusunun işlenmesi Sunum
15Tüm konuların değerlendirmesiTartışma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Selim Özdoğan: Die Tochter des Schmieds. Berlin 2005. Michael Hofmann: Interkulturelle Literaturwissenschaft. Eine Einführung. Paderborn 2006. Sabine Becker: Literatur- und Kulturwissenschaften. Hamburg 2007. Peter V. Zima: Komparatistik. Einführung in die Vergleichende Literaturwissenschaft. Tübingen 1992. Heinz Ludwig Arnold (Hg.): Text und Kritik. Zeitschrift für Literatur. Literatur und Migration. München 2006.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Almanca
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik5315
Alan Çalışması3618
Proje Hazırlama31030
Proje Sunma339
Makale Yazma3618
Makale Kritik Etme3618
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11616
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12424
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)224
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1      
ÖÇ2      
ÖÇ3      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr