Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201015062003Vergleichende Literaturwissenschaft IISeçmeli125
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin 1. dönem işlenmiş olan karşılaştırmalı ve kültürlerarası edebiyatbiliminin temel kuramları ışığında Selim Özdoğan’ın Die Tochter des Schmieds romanını Latife Tekin’in Sevgili Arsız Ölüm ve Kader Abdolah’ın Die geheime Schrift adlı romanları ile karşılaştırmalı bir okumasının yapılmasını sağlamaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Nergis Pamukoğlu-Daş
Öğrenme Çıktıları
1Karşılaştırmalı edebiyatbilimi kuramlarını kavrayabilme ve tartışabilme
2Kültürlerarası edebiyatbilimi kuramlarını kavrayabilme ve tartışabilme
3Farklı kültürlerin çağdaş edebiyatlarını kuramlar doğrultusunda analiz edebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Peter V. Zima’nın kuramsal yaklaşımlarının incelenmesi ve Selim Özdoğan’ın Die Tochter des Schmieds romanının, Latife Tekin’in Sevgili Arsız Ölüm ve Kader Abdolah’ın Die gheime Schrift adlı eserleri ile kuramlar ışığında karşılaştırmalı açıdan analizinin yapılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin amacının ve içeriğinin tanıtılmasıDersten beklentilerin konuşulması
2Karşılaştırmalı edebiyatbiliminde tipolojik karşılaştırma yöntemiTartışmalı konu analizi
3Romanda etnografik betimlemeler konusunun ele alınmasıTartışmalı konu analizi
4Romanda kültür ve etnografik betimlemeler konusunun ele alınmasıTartışmalı konu analizi
5Yabancı olan ile Karşılaşma temasının kuramlar ışığnda ele alınmasıTartışmalı konu analizi
6Latife Tekin İn romanının tema, anlatı tekniği, figür yapısı ve dili açısından incelenmesiSunum ve tartışma
7Tekin ‘in eserinin işlenen kuramsal bağlam içinde yorumlanmasıSunum ve tartışma
8Ara Sınav
9Ozdoğan ile Tekin’in eserlerinin karşılaştırmalı edebiyatbilimi kuramları bağlamında incelenmesiSunum ve tartışma
10Kader Abdolah’ın romanının romanının tema, anlatı tekniği, figür yapısı ve dili açısından incelenmesiSunum ve tartışma
11Abdolah’ın romanında yazı ve anlamları temasının işlenmesiSunum ve tartışma
12Özdoğan ile Abdolah’ın romanlarının karşılaştırmalı edebiyatbilimi kuramları bağlamında incelenmesiSunum ve tartışma
13Yapılan incelemeler doğrultusunda okumaların sunulmasıSunum ve tartışma
14İşlenen romanların tema ve dilinde kültürel ögeler konusunun ele alınmasıSunum ve tartışma
15Tüm konuların değerlendirmesiTartışma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Selim Özdoğan: Die Tochter des Schmieds. Berlin 2005. Kader Abdolah: Die geheime Schrift. Latife Tekin: Sevgili Arsız Ölüm. Istanbul: Metis. 1990 Michael Hofmann: Interkulturelle Literaturwissenschaft. Eine Einführung. Paderborn 2006. Sabine Becker: Literatur- und Kulturwissenschaften. Hamburg 2007. Peter V. Zima: Komparatistik. Einführung in die Vergleichende Literaturwissenschaft. Tübingen 1992. Heinz Ludwig Arnold (Hg.): Text und Kritik. Zeitschrift für Literatur. Literatur und Migration. München 2006.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Almanca
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11616
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12424
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)116
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1  4455
ÖÇ2  4455
ÖÇ3  5555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr