Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201095312014Fiziki Coğrafyada PaleontolojiSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin; Fiziki Coğrafya konularında gerekli olan temel Paleontoloji bilgilerinin yeterli ölçüde öğrrenebilmesidir. Fiziki Coğrafyanın özellikle yerşekilleri ile ilgili konularında çalışan öğrencilerin, Yer yapısı hakkında yorumlar yapabilmesi için gerekli olan Paleontolojinin temel kavramlarını öğrenebilmesi, makro ve mikro fosilleri tanıyabilecek ölçüde deneyim kazanabilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ertuğ Öner
Öğrenme Çıktıları
1Fiziki Coğrafya konularında gerekli olan temel Paleontoloji bilgilerinin yeterli ölçüde öğrrenebilme
2Yer yapısı hakkında yorumlar yapabilmek için gerekli olan Paleontolojinin temel kavramlarını öğrenebilme
3Makro ve mikro fosilleri tanıyabilecek ölçüde deneyim kazanabilme
4Stratigrafik önemi olan fosillerin yaşam ortamlarını öğrenebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
* Paleontolojinin tanımı, bölümleri ve prensiplerinin açıklanması * Fosil tanımı ve oluşumunun açıklanması, canlıların yaşam ortamlarının tanıtılması * Canlıların ve fosillerin taksonomisinin açıklanması ve, fosil türlerinin adlandırılması yöntemlerinin tanıtılması * Fosillerin yaşlarının ve Jeolojik zamanların tanıtılması, makro ve mikro fosillerin öğretilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi.Anlatım
2Paleontoloji tanımı, bölümleri ve prensipleri.Anlatım
3Fosil tanımı ve oluşumu, Fosilleşme Ortamları.Anlatım
4Denizel Canlıların Yaşama Alanlarına Göre Ayrımı.Anlatım
5Canlıların yaşam ortamlarıAnlatım
6Paleontolojide Sınıflandırma; Canlılar Alemi ve TaksonomiAnlatım
7Fosil Türlerini Adlama ve Tanımlama. Paleontolojinin Tarihçesi.Anlatım
8Arasınav (Vize)Sınav
9Fosil Yaşı ve Jeolojik zamanlarda yaşamAnlatım
10Evren, Güneş Sistemi ve Yer’in OluşumuAnlatım
11Prekambriyen, Kambriyen Öncesi, Hadeyan, Arkeen (Arkeyan), Proterozoik.Anlatım
12Fanerozoik; Paleozoik, Mesozoik, Senozoik (Tersier), Kuaterner.Anlatım
13Canlılar Alemi; Monera (Bakteriler), Protista (Protoctista), Fungi (Mantarlar), Plantae (Bitkiler), Animalia (Hayvanlar).Anlatım
14Öğrenci ödev sunumu 1Ödev Sunumu
15Öğrenci ödev sunumu 2Ödev Sunumu
16FinalSınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ager, D.V., Paleoekoloji İlkeleri. (Çeviri: G. Taner-K. Uysal), TMMOB, Jeol. Müh. Od. Yay. : 37, Ankara, (1994). Alkaya, F., Mikropaleontoloji. Selç.Üniv.Jeol.Müh.Böl., (Ders Notları). Bremer, H., Paleontoloji. EÜ, Fen Fak. Kit.Ser. No: 46, EÜ Matb., İzmir (1978). Gökçen, N., Paleobiyolojik Ortamlar. Dokuz Eylül Üniv. Müh. Fak.Yay. No: 231, İzmir (1993). İnan, N., Paleontoloji (Fosil Bilimi). Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara, (2009). İnan, N., Türkiye’nin Önemli Omurgasız Fosilleri. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları. Ankara, (2008). Kaya, T.T. vd (Edit)., Fosiller ve Çalışma Yöntemleri., TMMOB, Jeol.Müh.Od.Yay.: 98, Ankara. Meriç, E., Foraminiferler. MTA Yay. Eğitim Ser. No: 26, Ankara, (1983). Meriç, E., Mikropaleontoloji.TMMOB, Jeol.Müh.Od.Yay., No: 19, Ankara. Meriç, E., Avşar, N., Bergin, F., Benthic Foraminifera Of Eastern Aegean Sea (Turkey) Systematics And Autoecology., Turkisch Marine Research Foundation, Pup.No: 18, İstanbul, (2004). Mostafawi, N., “Süßwasser-Ostracoden aus dem Ober-Pliozän von N - Euböa (Griechenland)”. N.Jb.Geol.Paläont. Mh., H. 5, 309 - 319, Stuttgart, (1994 a). Mostafawi, N., “Ostracoden aus dem Ober-Pliozän und dem Ober-Pleistozän des N - Peloponnes, Griechenland”. N.Jb.Geol.Paläont. Abh., 194, 95 - 114, Stuttgart, (1994 b). Sirel, E., Türkiye’nin Mesozoyik ve Senozoyik Yeni Bentik Foraminiferleri., TMMOB,Jeol.Müh.Od.Yay.: 84., Ankara, (2004). Sür, Ö., Stratigrafik Paleontoloji. Ank.Üniv., DTCF,FC ve Jeol.Kür., DTCF Basımevi, Ankara, (1979). Taşman-Rıbnıkar, M., Tatbiki Mikropaleontoloji. MTA Yay. Eğitim Ser. Ankara, (1975). Yıldız, A., Paleontoloji Ders Notları. Aks.Üniv.; Müh.Fak., Jeol.Böl., Aksaray, (2008). Zeist, W. Van, Woldring, H., Stapert, D., “Late Quaternary Vegetation and Climate of Southwestern Turkey”. Palaeohistoria XVII, 55-143, (1975).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Rapor Hazırlama13030
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma5630
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12929
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12929
Okuma10330
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)210
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr