Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201095432017DendrokronolojiSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Giriş ve temel düzeydeki bu dendrokronoloji dersi, öğrencileri dendrokronoloji ile ilgili yapacakları bilimsel çalışmalara hazırlar. Öğrencilere, dendrokronoloji yöntemlerinin ne olduğu, dayandığı temel prensipler, araştırma yöntemleri ve uygulama alanlarını öğretme. Ders kapsamında dendrokronolojik yöntemleri laboratuvar ve arazi çalışmaları yaparak uygulamalı olarak öğretilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assis. Prof. Dr. Aylin Karadaş
Öğrenme Çıktıları
1Dendrokronoloji kavramını tanımlayabilme
2Dendrokronolojinin dayandığı temel prensipleri kavrayabilme
3Dendrokronolojik çalışmalar için araziden örnek alınması ve örnek alırken dikkate edilecek hususları kavrayabilme
4Dendrokronolojide kullanılan temel analiz yöntemlerini uygulamalı olarak öğrenebilme
5Dendrokronolojinin fiziki coğrafyadaki uygulama alanlarını kavrayabilme
6
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dendrokronolojinin tarihçesi, dendrokronolojinin dayandığı temel prensipler, dendrokronolojik amaçlı kullanılan ağaçlar, arazi yöntemleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar, temel istatistik yöntemler ve analizler, temel laboratuvar teknikleri, ilgili bilgisayar programları, dendrokronolojinin fiziki coğrafyada uygulama alanları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dendrokronolojinin TarihiAnlatım
2Dendrokronolojinin Temel PrensipleriAnlatım
3Dedrokronolojide Kullanılan Ağaç TürleriAnlatım
4Arazi YöntemleriAnlatım ve Uygulama
5Temel Örnekleme ModelleriAnlatım ve Uygulama
6Laboratuvar TeknikleriAnlatım ve Uygulama
7Eşleştirme Yöntemi Anlatım ve Uygulama
8COFECHA Programını KullanmaAnlatım ve Uygulama
9Ara sınav
10Standartlaştırma TeknikleriAnlatım ve Uygulama
11ARSTAN ile Hata GidermeAnlatım ve Uygulama
12Dendrokronolojinin Fiziki Coğrafyada Uygulama AlanlarıAnlatım
13DendroklimatolojiAnlatım
14DendroClim 2002 ile İklim TepkisiAnlatım ve Uygulama
15DendrojeomorfolojiAnlatım ve Uygulama
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akkemik, Ü. (2004). Dendrokronoloji. İlkeleri, Biyolojik Temelleri, Yöntemleri ve Uygulama Alanları. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No 4484/479. Avcı, M. (2007). Coğrafyacılar için Dendrokronoloji, İstanbul: Çantay Kitabevi, ISBN 978-975-9060-43-5. Doğan, M. (2016). “Fiziki Coğrafyada Dendrokronoloji”. Fiziki Coğrafyada Araştırma Yöntemleri ve Teknikler, Editörler: Nurettin ÖZGEN-Sabri KARADOĞAN, Sayfa: 185-222, Pegem Akademi, Ankara, ISBN 978-605-318-749-3 Fritts, H.C. (1976). Tree Rings and Climate. New York: Academic Press. Schweingruber, F.H. (1989). Tree rings, Basics and applications of dendrochronology. Holland: Kluwer Academic Publishers.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Bireysel Çalışma12336
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8324
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma8324
Okuma12336
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1   4         
ÖÇ2      4      
ÖÇ3             
ÖÇ4     5 3   5 
ÖÇ5    555 4    
ÖÇ6             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr