Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201165532015Studies in Transnationalism ISeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Bu dersin amacı farklı dünya yazarlarının romanlarında ulusötesi kavramını ve değişken ulusötesi kimlikleri yakın okuma yoluyla analiz etmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Şebnem Toplu
Öğrenme Çıktıları
1Edebi metinleri eleştirel olarak analiz edebilme.
2Ulusötesi kavramı ve ulusötesi kimlik kavramını eserlerde sorgulayabilme.
3Değişen kimlik yapılarını ve farklarını ulusötesi bağlamda analitik olarak eleştirebilme.
4Edebi eser ve ulusötesi kimlik arasındaki bağlantıyı analitik olarak analiz edebilme.
5Metinler üzerinden ulusötesi kimlik bağlamında argüman üretebilme ve argümanları destekleyebilme.
6Farklı eserlerdeki farklı ulusötesi kimlikleri anlayabilme ve karşılaştırabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ulusötesi kavramı, ulusötesi kimlik teorileri,, ulusötesi kimlik, değişken kimlik, üçüncü ve dördüncü dünya yazarları ve romanları, vb.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse giriş. Ders planı ve okuma listesinin incelenmesi. Tanışma.
2Ulusötesi kavramı nedir? Ulusötesi kimlik nedir?Okuma ve tartışma.
3Roma Tearne, Bone China.Okuma ve Tartışma.
4Roma Tearne, Bone China.Okuma ve Tartışma
5Tim Parks, Destiny.Okuma ve Tartışma
6Tim Parks, Destiny.Okuma ve Tartışma
7Ruth Prawer Jhabvala, Heat and Dust.Okuma ve Tartışma
8Ruth Prawer Jhabvala, Heat and Dust. Okuma ve Tartışma
9Ara Sınav.Ara Sınav.
10Debborah Moggach, Hot Water Man. Okuma ve Tartışma.
11Debborah Moggach, Hot Water Man. Okuma ve Tartışma
12Andrea Levy, Small Island. Okuma ve Tartışma
13Andrea Levy, Small Island. Okuma ve Tartışma
14Aminatta Forna, Memory of Love.Okuma ve Tartışma
15Aminatta Forna, Memory of Love. Okuma ve Tartışma
16Final Sınavı.Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Friedman, May and Silvia Schultermandl, eds. Growing Up Transnational: Identity and Kinship in a Global Era. Toronto: University of Toronto Press, 2011. Toplu, Şebnem and Silvia Schultermandl, eds. A Fluid Sense of Self: The Politics of Transnational Identity. Vienna: LIT Verlag, 2010. Forna, Aminatta. Memory of Love. Grove Press, 2011. Parks, Tim. Destiny. Arcade Publishing, 2001. Levy, Andrea. Small Island. Picador, 2010. Moggach, Deborah. Hot Water Man. Vintage Books, 2006. Tearne, Roma. Bone China. Harper Press, 2009. Prawer Jhabvala, Ruth. Heat and Dust. Counterpoint, 1999.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı11515
Derse Katılım15230
Tartışma15230
Makale Yazma21020
Bireysel Çalışma15230
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma61060
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)245
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1           
ÖÇ2           
ÖÇ3           
ÖÇ4           
ÖÇ5           
ÖÇ6           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr