Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
920116546201520th Century Poetry in Theory and PracticeSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler; yirminci yüzyıl Amerikan şiir geleneğini tema ve edebi akımlar çerçevesinde kendi içinde karşılaştırmalı olarak inceleme ve analiz edebilme seviyesine ulaşacaklardır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Atilla Silkü
Öğrenme Çıktıları
1Şiir geleneği ile ilgili temel kavramların anlam bilgisi.
2Yirminci yüzyıl Amerikan şiirinde öne çıkan temaları kendi içinde karşılaştırmalı öğrenebilme.
3Yirminci yüzyıl Amerikan şiir geleneğindeki dönüşümü yorumlayabilme
4Toplumsal, ideolojik, öznel ve estetik kaygıların yirminci yüzyıl Amerikan şiir geleneğini nasıl şekillendirdiğini kavrayabilme.
5Edebi akımların etkisinde oluşan farklı şiir ekollerinin özelliklerini açıklayabilme
6Amerikan şiir geleneğinin yirminci yüzyıldaki değişim sürecinde varmış olduğu noktanın önemini kavrayabilme
7Amerikan şiir geleneği ile ilgili yayınları okumaktan zevk alış
8Amerikan şiir geleneğine ilişkin yüksek lisans seviyesinde bilimsel çalışmalar yapmaya adanmışlık
9Amerikan şiir geleneğinin çeşitli dönem ve ekolleriyle ilgili araştırma yapabilme ve bilimsel araştırma ödevi hazırlayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yirminci yüzyıl İngiliz-Amerikan şiir geleneğinde belirgin temalar, ekoller, edebi akımlar Modernizm: Yabancılaşma ve Sanatsal Deneysellik Şiir ve Dil Etkişelimi İkinci Dünya Savaşı Sonrası Edebi Oluşumlar ve Bunların Şiire yansıması Postmodernizm: Farklılık, Bireysellik İtirafçı Gelenek ve Kadın Şiiri Etnik Şiir Geleneği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Kural ve Gerekleri Tanışma
2Yirminci Yüzyıl Amerikan şiir geleneğinde öne çıkan noktalar, temalar, ekoller. Şiir inceleme teknik ve kurallarının hatırlanması Genel tartışma, beyin fırtınası yapma.Okuma-Kaynak Tarama (Paul Lauter,ed, The Heath Anthology of American Literature Vol. II, s.: 949-982). Jones, R.T. Studying Poetry, giriş bölümü. Shucard, Alan, Fred Moramarco, ve William Sullivan. Eds. Modern American Poetry: 1865-1950,giriş.)
3Modernizm: Yabancılaşma ve Sanatsal Deneysellik. Ezra Pound, T. S. Eliot, William Carlos Williams.Can alıcı sorular hazırlama, eserleri bireysel ve grup halinde yorumlama, tartışma. Okuma-Kaynak Tarama (Paul Lauter,ed, The Heath Anthology of American Literature Vol. II, s.: 1256-1263, 1310, 1323, 1328, 1435-1462. Perkins, David, A History of Modern Poetry and After, s.: 3-32, 214-276. Perloff, Marjorie, The Dance of the Intellect, s.: 1-33, 88-119.)
4İmgeciler: Amy Lowell, Gertrude Stein, H.D., ee cummings. Can alıcı sorular hazırlama, eserleri bireysel ve grup halinde yorumlama, Okuma-Kaynak Tarama (Paul Lauter,ed, The Heath Anthology of American Literature Vol. II, s.:1282-1289, 1297, 1304-07, 1380-1383, 1421, 1428, 1423, Perkins, David, A History of Modern Poetry and After, s.:32-60.)
5Yeni Eleştiri ve Fugitives: Robert Penn Warren, John Crowe Ransom, Allen TateCan alıcı sorular hazırlama, eserleri bireysel ve grup halinde yorumlama. Okuma-Kaynak Tarama (Paul Lauter,ed, The Heath Anthology of American Literature Vol. II, s.:1832, 1844, 1851, Perkins, David, A History of Modern Poetry and After, s.: 74-110.)
6The Objectivist Şiir Ekolü: Charles Reznikoff, George Oppen, Louis Zukofsky.Can alıcı sorular hazırlama, eserleri bireysel ve grup halinde yorumlama, Okuma-Kaynak Tarama (Perkins, David, A History of Modern Poetry and After, s.: 300-331, Perloff, Marjorie, The Dance of the Intellect, s.: 119-135, Shucard, Alan, Fred Moramarco, and William Sullivan. Eds. Modern American Poetry: 1865-1950,s.:35-90.)
7The Black Mountain Ekolü: Charles Olson, Robert Duncan, Robert Creeley.Can alıcı sorular hazırlama, eserleri bireysel ve grup halinde yorumlama Okuma-Kaynak Tarama (Paul Lauter,ed, The Heath Anthology of American Literature Vol. II, s.:2296-2302, 2309-2327, Perkins, David, A History of Modern Poetry and After, s.: 486-528.)
8İtirafçı Şiir Geleneği: Robert Lowell, John Berryman, Anne Sexton, Sylvia Plath. Adrienne RichCan alıcı sorular hazırlama, eserleri bireysel ve grup halinde yorumlama Okuma-Kaynak Tarama (Paul Lauter,ed, The Heath Anthology of American Literature Vol. II, s.: 2264-2269, 2351-2355, 2341-2348, 2530-2536 , Perkins, David, A History of Modern Poetry and After, s.: 404-418, 588-600.)
9The Beats ve the San Francisco Şairleri: Gregory Corso, Gary Snyder, Allen Ginsberg, Lawrence FerlinghettiCan alıcı sorular hazırlama, eserleri bireysel ve grup halinde yorumlama Okuma-Kaynak Tarama (Paul Lauter,ed, The Heath Anthology of American Literature Vol. II, s.: 2303-2308, 2370-2374, 2377-2388, Perkins, David, A History of Modern Poetry and After, s.: 528-553, 418-445.)
10Etnik Şairler: Audre Lorde, Gary Soto, Joy Harjo, Wendy Rose, Janice Mirikitani, Simon OrtizCan alıcı sorular hazırlama, eserleri bireysel ve grup halinde yorumlama Okuma-Kaynak Tarama (Paul Lauter,ed, The Heath Anthology of American Literature Vol. II, s.: 3125-3130, 3090-3095, 3065-3070, 3049-3057, 3043-3048, 2936-2941.)
11The New York Şairleri: John Ashbery, Frank O’Hara, Kenneth Koch.Can alıcı sorular hazırlama, eserleri bireysel ve grup halinde yorumlama Okuma-Kaynak Tarama (Paul Lauter,ed, The Heath Anthology of American Literature Vol. II, s.: 2996-3000, 2329-2332, Perkins, David, A History of Modern Poetry and After, s.: 614-638, 528-553.)
12Dönem Projesi SunumlarıDönem projesi sunumu
13Dönem Projesi SunumlarıDönem projesi sunumu
14Dönem Projesi SunumlarıDönem projesi sunumu
15Sınav öncesi genel tekrar ve tartışma, soru-cevapGenel tekrar ve tartışma
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Jones, R.T. Studying Poetry. London : Edward Arnold, 1986. Lauter, Paul, gen. ed. The Heath Anthology of American Literature. Vol. II, Massachusetts: DC Heath & Comp., 1990. Shucard, Alan, Fred Moramarco, and William Sullivan, eds. Modern American Poetry: 1865-1950. Boston : Twayne Publ., 1989. Perloff, Marjorie. The Dance of the Intellect. Evanston: Northwestern UP, 1985. Perkins, David. A History of Modern Poetry and After. Cambridge: Harvard UP, 1987.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı133
Derse Katılım14228
Tartışma14114
Takım/Grup Çalışması148112
Rapor Hazırlama23060
Rapor Sunma166
Bireysel Çalışma14684
Performans6530
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)337
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1           
ÖÇ2           
ÖÇ3           
ÖÇ4           
ÖÇ5           
ÖÇ6           
ÖÇ7           
ÖÇ8           
ÖÇ9           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr