Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9202045412004Zaman Yönetimi ve DeğerlendirmesiSeçmeli115
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilerin; zaman, iş, iş dışı zaman ve boş zaman kavramlarını analiz edebilmesini; boş zaman ve değerlendirme farkındalığı oluşturabilmesini; bu konuda ilgili literatürden araştırmaları yorumlayabilmesini, boş zaman değerlendirme anlayışını oluşturan faktörleri bilimsel çalışmalarla inceleyebilmesini ve bu çalışmalarla sınıf öğretmenliği alanına katkıda bulunabilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Neşe Aslan
Öğrenme Çıktıları
1Bu konuda edindiği bilgileri sınıf öğretmenliği alanına taşıyabilme
2Zaman kavramı çerçevesinde, iş, iş dışı zaman ve boş zaman ilişkisini analiz edebilme
3Boş zaman değerlendirme değer ve tutumlarının oluşumunda sosyal çevrenin önemini farkedebilme
4Bu konuda araştırma yapıp verilerini değerlendirebilme
5Boş zaman değerlendirme konusunda literatürde yer alan araştırmaları okuyup yorumlayabilme
6Boş zaman değerlendirmede birey-toplum-kültür etkileşimini irdeleyip yorumlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Zaman, iş, iş dışı zaman, boş zaman kavramlarının tanıtılması ve ilgili yaklaşımların tartışılması, Boş zaman ve değerlendirmenin insanlık tarihindeki oluşumu ve gelişimi, Bireyde boş zaman değerlendirme toplumsallaşmasının oluşumunda aile ve diğer sosyal grupların önemi, Gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda boş zaman değerlendirme anlayışı, Boş zaman algıları, tutumları ve davranışlarının kazanılmasında toplum ve kültür etkileşimi, Boş zaman değerlendirme ve küreselleşme ilişkisi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Zaman, iş, iş dışı zaman tanımlamasıTartışma yöntemi
2Boş zaman ve değerlendirme tanımlarıTartışma yöntemi
3Boş zaman değerlendirmeyle ilgili literatür incelemesiTartışma yöntemi
4Boş zaman değerlendirmenin tarihsel gelişimiTartışma yöntemi
5Boş zaman değerlendirme ile ilgili toplumsallaşmaTartışma yöntemi
6Bu süreçteki ajanların önemi ve etkisiTartışma yöntemi
7İlgili araştırmaların incelenmesiTartışma yöntemi
8Ara sınav
9Boş zaman değerlendirme değer ve tutumlarının kazanımıTartışma yöntemi
10Birey ve toplum etkileşimiTartışma yöntemi
11Bu etkileşimin literatür incelemesiAnlatım ve tartışma yöntemi
12Boş zaman değerlendirme farkındalığı ve kültürTartışma yöntemi
13Gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda boş zaman değerlendirme anlayışıTartışma yöntemi
14Küreselleşmenin boş zaman değerlendirmeye etkisiTartışma yöntemi
15Sınıf öğretmeninin boş zaman değerlendirme konusunda çocuğu yönlendirmesi ve farkındalık oluşturmasının önemiAnlatım ve tartışma yöntemi
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sociology of Leisure, J. Dumazedier, 1974. Leisure, J.R. Kelly, 1982. Toward a Society of Leisure, J. Dumazedier, 1967. Technology, Human Values and Leisure, (Ed) Max Kaplan & P. Bosserman, 1971. Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Değerlendirme Eğilimi, N. Aslan, 2000. Leisure Sciences (2000-2010) Journal of Leisure Research (1980-2010)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma10660
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)153
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ14 5 4  3
ÖÇ2 4 4 3 5
ÖÇ3533453  
ÖÇ43 4     
ÖÇ5 3 444  
ÖÇ6        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr