Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9202045322004Karşılaştırmalı EğitimSeçmeli115
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında öğrencilerin Türk Milli eğitim sisteminin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olmaları, farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin çeşitli yönleriyle inceleyerek analiz etmeleri ve bu ülkelerin eğitim sistemlerini birbirleriyle ve Türk eğitim sistemi ile karşılaştırmaları ve farklı ve aynı olan faktörleri analiz etmeleri amaçlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Kadir Aslan
Öğrenme Çıktıları
1Eğitim sorunlarını tartışabilme
2Karsılaştırmalı eğitimin gelişimini ve amaçlarını tanımlayabilme.
3Türk eğitim sistemi ile diğer ülkelerin eğitim sistemlerini bazı değişkenler açısından karşılaştırabilme
4Çeşitli ülkelerin eğitim sistemlerinin yönetim, denetim ve finansman yapisi ile genel yapısını kavrayabilme.
5Eğitimdeki yeni eğilimleri ve yaklaşımları öğrenebilme
6Türkiye'de eğitimi etkileyen faktörleri yorumlayabilme
7Türk eğitim sisteminin yönetim, denetim ve finansman yapısı ile genel yapısını kavrayabilme.
8Eğitimi etkileyen faktörleri açıklayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Farklı ülkelerdeki eğitim sistemlerinin karşılaştırılması. Eğitim uygulamacılarının farklı yaklaşımlarının, gelişmelerin ve problemlerin karşılaştırılması: amaç, yöntem ve eğilimler. Eleştirel yaklaşım, post-yapısalcılık, post-modernizm, çevreci ve feminist yaklaşımlar. Ders içeriklerinin ve kitaplarının; öğretmenlerin; okul binalarının karşılaştırılması. Eğitimde literatürün taraması ve karşılaştırılması. Küreselleşme ve eğitim; eğitimde cinsiyet; eğitim ve kalkınma; eğitimde eşitlik; eğitimde çokkültürlülük tartışmaları; eğitimde değişim ve reform; eğitimin finansmanı, planlanması, özelleşmesi, eğitim politikaları, uygulamaları, yaygın eğitim, yüksek eğitim, eğitim teknolojisi, eğitim dili ve dil öğretimi vb. konularda ulusal ve uluslararası karşılaştırmalar. Ülke ve alan çalışmaları. Devletin ve sivil toplum kuruluşlarının eğitimdeki rolü. OECD, Dünya Bankası, UNDP, UNESCO verilerinin incelenmesi. Alandaki belli başlı dergilerin incelenmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersle ilgili bilgiler ve tanışmaAnlatım Yöntemi, Grup Tartışması
2Farklı ülkelerdeki eğitim sistemlerinin karşılaştırılması. Anlatım Yöntemi, Grup Tartışması
3Eğitim uygulamacılarının farklı yaklaşımlarının, gelişmelerin ve problemlerin karşılaştırılması: amaç, yöntem ve eğilimler. Anlatım Yöntemi, Grup Tartışması
4Eleştirel yaklaşım, post-yapısalcılık, post-modernizm, çevreci ve feminist yaklaşımlarAnlatım Yöntemi, Grup Tartışması
5Ders içeriklerinin ve kitaplarının; öğretmenlerin; okul binalarının karşılaştırılması..Anlatım Yöntemi, Grup Tartışması
6Küreselleşme ve eğitim;.Anlatım Yöntemi, Grup Tartışması
7Eğitimde cinsiyet; eğitim ve kalkınma; eğitimde eşitlik; eğitimde çok kültürlülük tartışmalarıAnlatım Yöntemi, Grup Tartışması
8Ara sınav
9Eğitimde değişim ve reform; eğitimin finansmanı, planlanması, özelleşmesiAnlatım Yöntemi, Grup Tartışması
10Eğitim politikaları, uygulamaları, yaygın eğitim, yüksek eğitim, eğitim teknolojisiAnlatım Yöntemi, Grup Tartışması
11Devletin ve sivil toplum kuruluşlarının eğitimdeki rolüAnlatım Yöntemi, Grup Tartışması
12OECD, Dünya Bankası, UNDP, UNESCO verilerinin incelenmesiÖğrenci sunumları
13Alandaki belli başlı dergilerin incelenmesiÖğrenci sunumları
14Alandaki belli başlı dergilerin incelenmesiÖğrenci sunumları
15Alandaki belli başlı dergilerin incelenmesiÖğrenci sunumları
16Dersin genel değerlendirmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. ARI, Asım (2006) İsviçre (Basel) Okul Sistemi, Okul Sistemleriyle İlgili Farklı Bir Model, Ankara: Pegem. 2. DEMİREL, Özcan (2000) Karşılaştırmalı Eğitim, Ankara: Pegem. 3. SAĞLAM, Mustafa (1999) Avrupa Ülkelerinin Eğitim Sistemi, Eskişehir: Anadolu Ü. Yayınları. 4. SÖZER, Ersen (1997) Üç Avrupa Ülkesinde Eğitim: Almanya, Danimarka, Fransa Eğitim Sistemleri, Eskişehir: Anadolu Ü. Yayınları. 5. TÜRKOĞLU, Adil (1998) Karşılaştırmalı Eğitim “Dünya Ülkelerinden Örneklerle”, Adana: Baki Kitapevi 6. Erdoğan, İ. (2002)Türk eğitim sistemi, Ankara: Sistem Yayıncılık 7. Erdoğan, İ. (1998). “Çağdaş eğitim sistemleri”. Sistem Yayıncılık 8. Philip, G. A. and Kelly, G.P. (1986). “New approach to comparative education”. Chicago: University of Chicago Pres 9. BALCI, Ali (2007). Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri. Pegem Yayıncılık, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11515
Derse Katılım14228
Tartışma14114
Rapor Hazırlama11010
Rapor Sunma122
Makale Kritik Etme122
Bireysel Çalışma14228
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)151
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ14 42 35 
ÖÇ2 3 44 33
ÖÇ353      
ÖÇ4  5 3 5 
ÖÇ5  4 3  3
ÖÇ6 4   5  
ÖÇ7     4  
ÖÇ8        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr