Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9202045622010Fen Bilgisi Eğitiminde Güncel AraştırmalarSeçmeli115
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu derste öğrenciler fen bilgisinde majör olaylar ve eğilimler güncel araştırmaları inceleyerek tanıyacaklar. Öğrenciler fende, fen öğrenimi ve öğretimi ve küresel fen bilgisindeki içerikleri güncel eğilimler, mesela teknoloji entegrasyonu, öğrenme teorileri ve araştırmalar hakkında yeterli bilgiye sahip olacaklar. Bu bilgi eğitimciler için ister sınıf içi ister sınıf dışı ortamlarda temeldir. Bu araştırma tabanlı yaklaşımla eğitimciler öğrencilerin kritik olan fen kavramlarını ve etraflarındaki dünyayı anlamalarında daha başarılı bir şekilde yardımcı olacaklardır. Fen teknoloji toplum bağlantısını, küresel sorunları anlayacaklar ve bilişsel süreç becerilerini kullanarak nasıl değerlendireceklerini öğreneceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Pınar Çavaş
Öğrenme Çıktıları
1APA kurallarını öğrenip uygulayabilme
2Bilimsel Araştırma yöntemlerini kavrayabilme ve uygulayabilme
3Araştırma sonunda elde edilenleri raporlaştırabilme
4Bilimsel Araştırma problemi belirleyebilme ve ilgili yöntemi uygulayabilme
5Bilimsel araştırmaları (makale) yöntem süreçlerini dikkate alarak eleştirebilme
6güncel araştırmalardan habderdar olma
7Bilimsel araştırmaları (makale) okumaktan zevk alabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler, öğrencilerin tercih ettikleri güncel araştırmalar hakkında bilgiler edinmek,
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse giriş ve bilimsel araştırmaya girişAnlatım Yöntemi
2Eğitim araştırmalarında kullanılan yöntemler ve sınıflandırılmalarıAnlatım Yöntemi
3Araştırma projelerinin rapora dönüştürülmesi, kaynak yazım kuralları (APA)Anlatım Yöntemi
4Öğrencilerin özgün konular seçip araştırma problemi belirlemeAnlatım Yöntemi
5Araştırma yapmak için serbest çalışma
6Özgün ve güncel fenbilgisi konularında ilgili bir makaleyi inceleme ve kritik etme Sunum ve tartışma
7Özgün ve güncel fenbilgisi konularında ilgili bir makaleyi inceleme ve kritik etmeSunum ve tartışma
8Ara sınav
9Özgün ve güncel fenbilgisi konularında ilgili bir makaleyi inceleme ve kritik etme Sunum ve tartışma
10Özgün ve güncel fenbilgisi konularında ilgili bir makaleyi inceleme ve kritik etme Sunum ve tartışma
11Özgün ve güncel fenbilgisi konularında ilgili bir makaleyi inceleme ve kritik etme Sunum ve tartışma
12Özgün ve güncel fenbilgisi konularında ilgili bir makaleyi inceleme ve kritik etme Sunum ve tartışma
13Özgün ve güncel fenbilgisi konularında ilgili bir makaleyi inceleme ve kritik etme Sunum ve tartışma
14Özgün ve güncel fenbilgisi konularında ilgili bir makaleyi inceleme ve kritik etme Sunum ve tartışma
15Araştırma çalışmalarının sunumlarıSunum ve tartışma
16Araştırma çalışmalarının sunumlarıSunum ve tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
•M. Bandiera, S. Caravita, E. Torracca, and M. Vicentini (2006 ). Research in Science Education in Europe . •Kenneth A. Tye (Ed) et all. (1991). Global Education; from Through to Action. The 1991 ASCD Yearbook. •Philip L. Hosford (Ed) et all. (1984). Using What We Know About Teaching. ASCD Publisher. •Jeanne E. Ormrod (1998). Educational Psychology Developing Learners. 2. edition. Merrill- Prentice Hall Publisher. •D. C. Orlich, R. J. Harder, R. C. Callahan, H. W. Gibson (2001). Teaching Strategies: A Guide to Better Instruction. 6. edition. Houghton Mifflin Company. •V.J. Mayer (2002). Global Science Literacy. •Ellen Condliffe Lagemann, Lee S. Shulman, and National Academy of Education (Paperback - Jan 1, 2001). Issues In Education Research: Problems and Possibilities •Journals: Science Education, Science & Education, International Journal of Science Education, Journal of Science Education and Technology, Journal of Research in Science Teaching, Journal of Science Teacher Education, ....etc
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Tartışma14114
Rapor Hazırlama11515
Rapor Sunma122
Makale Kritik Etme7214
Bireysel Çalışma148112
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)157
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1 2 4 5 4
ÖÇ24 4 4   
ÖÇ343 5 33 
ÖÇ4      55
ÖÇ535  4   
ÖÇ6     5  
ÖÇ7        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr