Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9202045662015Eğitim ve ToplumSeçmeli124
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Eğitimin sosyal temellerini öğretmek, toplum ve eğitim arasındaki karşılıklı ilişkiyi açıklamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Turhan Şengönül
Öğrenme Çıktıları
1Eğitimi tanımlayabilme
2Formel ve enformel eğitimi açıklayabilme
3Aile içinde ve aile dışında sosyalleşmeyi açıklayabilme
4Sosyalleşme üzerine sosyal sınıf ve kültürel perspektifleri kavrayabilme
5Eğitimin sosyal temellerini anlayabilme
6Toplum ve eğitim arasındaki ilişkileri açıklayabilme,
7Kültür ve eğitim arasındaki ilişkiyi anlayabilme
8Eğitim ve diğer kurumlar arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
9Eğitimin sosyal yapı, sosyal sınıf, ekonomi, politika yönündeki ilişkileri ve sosyal işlevlerini açıklayabilme.
10Eğitimin sosyal gelişme ve sosyal değişme üzerindeki rolünü kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
.Eğitimin tanımı .Formel ve enformel eğitim .Sosyalleşme .Aile ve aile dışında sosyalleşme .Sosyalleşme üzerine sosyal sınıf ve kültürel perspektifler .Sosyal sınıfın ya da sosyo-ekonomik statünün ailelerdeki sosyalleştirme-eğitim süreçlerine etkisi .Eğitimin toplumsal işlevleri .Endüstrileşme ve eğitim ilişkisi .Politika ve eğitim ilişkisi .Sosyal hareketlilik ve eğitim, .Medya ve eğitim .Küreselleşmenin eğitim üzerine etkisi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Eğitimin tanımı
2Formel ve Enformel Eğitim
3Sosyalleşme
4Aile ve aile dışında sosyalleşme
5Sosyalleşme üzerine sosyal sınıf ve kültürel perspektifler
6Sosyal sınıfın ya da sosyo-ekonomik statünün ailelerdeki sosyalleştirme-eğitim süreçlerine etkisi
7Sosyal sınıf ve başarı
8Ara sınav
9Toplumsal hareketlilik ve eğitim
10Eğitimin toplumsal işlevleri
11Endüstrileşme ve eğitim ilişkisi
12Politika ve eğitim ilişkisi
13Kısa sınav
14Medya ve eğitim
15Küreselleşmenin eğitim üzerine etkisi
16Dönem sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Grusec, J. E. and Hastings, P. D. (Edited by) (2007). Handbook of socialization Theory and Research, The Guilford Press, New York London Meighan, R. and Blatchford, I. S., (1999) “A Sociology of Educating”, Wellington House, 125 Strand, London. Bloossfeld, H. P. and Shavit, Y. (eds) (1992), Persistent Inequality: Changing Educational Stratification in Thirteen Countries, Boulder, CO: Westview Press. Bourdieu, Pierre and Passeron, J.-C. (1973), Reproduction in Education, Society and Culture, London: Sage. Erikson, R. and Goldthorpe, John H. (1992), The Constant Flux: A Study of Class Mobility in Industrial Societies, Oxford: Clarendon Press. Şengönül, T. (2007), Toplumumuzda Eğitimin Dikey Sosyal Hareketliliğe Etkisi (İzmir’de Profesyonel Meslek Sahibi Bireyler Üzerine Bir Araştırma), İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Halsey, A. H., Heath, A. F. and Ridge, John M. (1980), Origins and Destinations, Oxford: Clarendon. Tezcan, M. (1997). Eğitim Sosyolojisi, Ankara Doğan, İ. (2004). Toplum ve Eğitim, Pegem Yayıncılık, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz111
Derse Katılım14228
Tartışma14114
Rapor Hazırlama2510
Rapor Sunma122
Makale Kritik Etme236
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma10330
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)121
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ123131113
ÖÇ222131113
ÖÇ323131113
ÖÇ422131113
ÖÇ522131113
ÖÇ623131113
ÖÇ732131113
ÖÇ822131113
ÖÇ922131113
ÖÇ1032131113
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr