Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9202045672014Çağdaş Öğrenme ve Öğretme YaklaşımlarıSeçmeli115
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrencilerin, farklı öğrenme teorileri ve öğretme yaklaşımlarının kuramsal yapısını anlamaları ve bu teori ve yaklaşımların eğitimsel ortamlardaki uygulamaları ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Pınar Çavaş
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenme ve öğretme süreçleri ile ilgili temel kavramları açıklayabilme
2Öğrenme kuramlarının ilkelerini kavrayabilme.
3Öğrenme kuramları ile öğretme yaklaşımları arasındaki bağlantıları açıklayabilme.
4Farklı öğretme yaklaşımlarını ayırt edebilme
5Farklı öğrenme-öğretme süreçlerini sınıf ortamına uyarlayabilme
6Öğrenme kuramlarının ilkelerini temel alarak eğitsel sorunları saptayabilme.
7Öğretim uygulamaları ile öğrenme-öğretme konusunda yapılan araştırmalar arasında ilişki kurabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Öğrenme-öğretme ile ilgili temel kavramlar, Davranışçı öğrenme kuramı, Bilişsel öğrenme kuramı, Sosyal öğrenme kuramı, Gestalt kuramı, Bilgiyi işleme kuramı, Nörofizyolojik kuram, Tam öğrenme kuramı, Yapılandırmacılık, Çoklu Zeka kuramı, İşbirlikli öğrenme yöntemi, Sorgulamaya Dayalı öğretim yöntemi, Probleme Dayalı öğretim yöntemi, Proje Tabanlı öğretim yöntemi, Bilgisayar Destekli öğretim yöntemi, Öğrenme Stilleri-Stratejileri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ders içeriğinin ve değerlendirme kriterlerinin öğrencilere tanıtılması.
2Öğrenme ve öğretme ile ilgili temel kavramların tartışılması.
3Davranışçı öğrenme kuramı
4Bilişsel öğrenme kuramı
5Sosyal öğrenme kuramı
6Gestalt kuramı-Bilgiyi işleme kuramı
7Nörofizyolojik kuram, Tam öğrenme kuramı
8Yapılandırmacılık.
9Çoklu Zeka kuramı-İşbirlikli öğrenme yöntemi
10Sorgulamaya Dayalı öğretim yöntemi
11Probleme Dayalı öğretim yöntemi-Proje Tabanlı öğretim yöntemi
12Bilgisayar Destekli öğretim yöntemi
13Öğrenme Stilleri-Stratejileri.
14Makale İnceleme
15Makale İnceleme
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Açıkgöz, K. Ü. (2000). Etkili Öğrenme ve Öğretme, İzmir. Ankara: PegemA Yayıncılık. Filiz, S. B. (Ed.)(2014). Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları (3. Baskı), Ankara: PegemA Yayıncılık. Kaya, Z. (Ed.)( (2012). Öğrenme ve Öğretme Kuramlar-Yaklaşımlar-Modeller, Ankara: PegemA Yayıncılık. Oral, B. (Ed.)(2011). Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları, Ankara: PegemA Yayıncılık. Saban, A. (2005). Öğrenme Öğretme Süreci: Yeni Teori ve Yaklaşımlar, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Senemoğlu, N. (2009). Gelişim, öğrenme ve öğretme. (Geliştirilmiş 15. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı122
Derse Katılım15230
Tartışma15115
Soru-Yanıt15115
Rapor Hazırlama2612
Rapor Sunma224
Makale Kritik Etme2612
Bireysel Çalışma15230
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Okuma15115
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)148
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ155433555
ÖÇ255423555
ÖÇ355444555
ÖÇ455544555
ÖÇ555544555
ÖÇ655555555
ÖÇ755555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr