Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9202045712014Matematik Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar-ISeçmeli115
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Matematik eğitimi ile ilgili öğretme-öğrenme yaklaşımlarının tanıtılması ve değerlendirilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Kemal Altıparmak
Öğrenme Çıktıları
11. Gerçekçi matematik eğitimi felsefesinin kavranması
22. Yapılandırmacı matematik eğitimi felsefesinin kavranması
33. Konuyla literatürü takip etme becerisi kazanmak
44. Problem çözme becerisini kazanmak
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İlkokul Matematiği Matematik öğretiminde Teoriler Literatür Tarama
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Matematik eğitiminde standartlar
2Matematik nedir?
3Problem çözme ile öğretim
4Değerlendirme
5Matematik öğretiminde teknoloji
6Sayı Kavramı
7İşlemler
8Ara sınav
9cebirsel düşünme
10örüntüler
11kesir kavramı
12kesirlerde işlemler
13ondalıklı gösterimler
14geometrik düşünme
15ölçme kavramı
16final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ALTUN Murat, “Matematik Öğretimi”, Alfa Yayıncılık, 2002 OLKUN Sinan, Toluk Zülbiye, “İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi”, Maya akademi, 2007 PESEN Cahit, ODABAŞ Akın, “Matematik Öğretimi” Mikro Yayıncılık, 2000 TALL, David, Advanced mathematical thinking, Kluwer Academic Pub. Dordrecht 1991 DAVIS Robert B. Constructivist views on the teaching and learning of mathematics National Council of Teachers o Reston, Va. 1990
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Tartışma14228
Soru-Yanıt14114
Rapor Hazırlama155
Rapor Sunma122
Makale Yazma155
Makale Kritik Etme4416
Bireysel Çalışma14342
Ev Ödevi224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)144
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ122      
ÖÇ222      
ÖÇ32435   4
ÖÇ423     4
ÖÇ5        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr