Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9202045342015Anne-Baba Eğitiminde Çağdaş YaklaşımlarSeçmeli124
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, ailenin taşıdığı önem ve fonksiyonlar ile aile yapısı ve aile içi etkileşimin tartışılmasıdır. Bu anlamda çağdaş yaklaşımların analizleri yapılmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Kadir Aslan
Öğrenme Çıktıları
1Aile kurumunun özelliklerini tartışabilme
2Aile kavramını tanımlayabilme
3Aile içi roller konusunda bilgi sahibi olabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Aile kurumu, Aile kavramı, Ailenin temel işlevi, Çocuğun gelişiminde aile, Ana-baba tutumları, Eşler arasındaki etkileşim, Eşlere ilişkin etkileşim değişkenleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Aile kavramı
2Kurum olarak aile ve özellikler
3Tarihsel süreç içerisinde aile
4Aile çeşitleri-I
5Aile çeşitleri-II
6Ailenin işlevlerİ
7Aile içindeki roller
8Ara sınav
9Aile üyeleri arasındaki etkileşim
10Eşler arasındaki etkileşim
11Eşlere ilişkin etkileşim değişkenleri
12Anne-baba-çocuk etkileşimi
13Çocuğun gelişiminde ailenin rolü
14Ana-baba tutumları
15Ana-baba tutumlarının bireyler üzerindeki etkileri
16final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sayın, Ö. (1990). “Aile Sosyolojisi”. E.Ü. Basımevi, İzmir. Aslan, K. (1996). “Ailenin Sosyo-Ekonomik Durumunun Çocuğun Okul Başarısına Etkisi”. Ayhan, H.; Dodurgalı, A.; Köknel,Ö.; Yavuzer, H.; Kulaksızoğlu,A.; Ekşi, H. (2010). “Çocuk ve Ergen Eğitiminde Anne-Baba Tutumları”, Timaş Yayınları, İstanbul. Batlaş, A. (1990). “Eğitim Başarısını Yükseltmede Sağlıklı ve Mutlu İnsanlar Yetiştirmede Ailenin Rolü, Ana-Baba Okulu”. Remzi Kitapevi, İstanbul. Berstein, B. (1975). “Langage et Classe Sociale”, Paris, Les Editions de Munit. Canatan K. ve Yıldırım, E. (2009). “Aile Sosyolojisi”, Açılım Yayınları, İstanbul. Colombet, C. (1990). “La Famille”, P.U.F., Paris. Ekşi, A. (1990). “Çocuk, Genç, Ana-Babalar”. Bilgi Yayınları/Özel Dizi, I. Basım, Ankara. Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). “Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi, Kültürel Psikoloji”,Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul. Yavuzer, H. (2006). “Ana-Baba Okulu”, Remzi Kitabevi, İstanbul. Yörükoğlu, A. (2000). “Değişen Toplumda Aile ve Çocuk”, Özgür Yayınları, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma14228
Soru-Yanıt14228
Rapor Hazırlama133
Rapor Sunma111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2510
Okuma4416
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ131111313
ÖÇ231111313
ÖÇ331111313
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr