Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9202045402015Matematik Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar IISeçmeli124
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Matematik eğitimi alanında ilgili makalelerin incelenmesi ve bu alanda yazma becerisini oluşturma
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Kemal Altıparmak
Öğrenme Çıktıları
11. Güncel makaleleri takip etme
22. Makale okuma becerisini geliştirme
33. Bilimsel bir makale yazma becerisini geliştirme
44. Güncel problemi tespit edebilme
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İlkokul Matematiği ile ilgili yazılanlar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Matematik eğitimi ile ilgili dergilerin tanıtılması
2Bir makalenin giriş bölümünün incelenmesi
3Bir makalenin yöntem bölümünün incelenmesi
4Bir makalenin bulgu ve yorumlar bölümünün incelenmesi
5Bir makalenin sonuç bölümünün incelenmesi
6APA yazım kurallarının incelenmesi
7Matematik eğitiminde güncel bir konu seçimi
8Ara sınav
9Literatür tarama
10Makalenin yazım aşamaları
11Öğrencilerin yazdıkları giriş bölümlerinin incelenmesi
12Öğrencilerin yazdıkları yöntem bölümlerinin incelenmesi
13Öğrencilerin yazdıkları bulgu ve yorumlar bölümlerinin incelenmesi
14Öğrencilerin yazdıkları sonuç bölümlerinin incelenmesi
15Makale gönderimi için uygun dergi seçimi
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ALTUN Murat, “Matematik Öğretimi”, Alfa Yayıncılık, 2002 OLKUN Sinan, Toluk Zülbiye, “İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi”, Maya akademi, 2007 PESEN Cahit, ODABAŞ Akın, “Matematik Öğretimi” Mikro Yayıncılık, 2000 TALL, David, Advanced mathematical thinking, Kluwer Academic Pub. Dordrecht 1991 DAVIS Robert B. Constructivist views on the teaching and learning of mathematics National Council of Teachers o Reston, Va. 1990
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5420
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5630
Okuma5420
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)130
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ114141 14
ÖÇ214141 14
ÖÇ312323 1 
ÖÇ414151 1 
ÖÇ5        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr