Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9202045422015Küreselleşme ve EğitimSeçmeli124
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Küreselleşme ve eğitim kavramlarını betimlemektir. Bu bağlamda öncelikle, çeşitli ülkelerden küreselleşme ile ilgili bakış açılarına yer verilmektedir. Daha sonra, tartışmalar, eğitim sorunlarında odaklaşarak; küreselleşme sonucunda ortaya çıkabilen sorunlarla baş etmesini bilen bireylerin yetiştirilmesinde izlenmesi gereken yollar irdelenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Neşe Aslan
Öğrenme Çıktıları
1Küreselleşme sürecinin eğitim üzerindeki etkilerini açıklar.
2Küreselleşme süreci ile birlikte ortaya çıkan değişim eğilimlerinin sınıf yönetim süreçleri üzerindeki etkisini değerlendirir.
3Ülkenin demografik yapısını, çağ nüfusunu ve eğitim örgüt sistemini sınıf yapılarıyla ilişkilendirir.
4Eğitim süreçlerini etkileyen küresel ve ulusal değişkenleri değerlendirir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Küreselleşme ile ilgili yaklaşımlar, Eğitim ve küreselleşme bağlantısı, Gelecek için eğitim, Küreselleşme prensipleri ve eğitim problemleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı ve tanışma
2Eğitimle ilgili genel olgular ve kavramlar
3Öğrenci Davranışlarını Etkileyen Toplumsal ve Psikolojik Etmenler
4Öğrenci Davranışlarını Etkileyen Toplumsal ve Psikolojik Etmenler
5Küreselleşme kavramı
6Küreselleşme kavramı
7ara sınav
8Eğitim süreçlerini etkileyen küresel ve ulusal değişkenler
9Eğitim süreçlerini etkileyen küresel ve ulusal değişkenler
10Yerel-küresel eğitim ikiliği
11Yerel-küresel eğitim ikiliği
12Küreselleşme sürecinin eğitim üzerindeki etkileri
13Küreselleşme sürecinin eğitim üzerindeki etkileri üzerine örnekler
14Küreselleşme süreci ile birlikte ortaya çıkan değişim eğilimlerinin sınıf yönetim süreçleri üzerindeki etkileri
15Ülkenin demografik yapısını, çağ nüfusunu ve eğitim örgüt sistemini sınıf yapılarıyla ilişkilendirilmesi
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Global Transformations: Politics, Economics and Cultures (1999). D. Held., H.Mc Grew, D. Goldblatt, J. Perraton. Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı (2002). J. E. Stiglitz (çev: Arzu Taşçıoğlu ve Deniz Vural).WW. Norton and Company. Global Trends in Education (2000). N.C. Power, International Education Journal, vol.3. Globalization’s Cultural Consequences (2000). R. Holton, Annals of the American Academy of Political & Social Science, vol.570. 3. Dalga (2008) A. Toffler.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma14228
Soru-Yanıt14114
Makale Kritik Etme2510
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma248
Ev Ödevi4416
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)118
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ113131111
ÖÇ213131111
ÖÇ313131111
ÖÇ413131111
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr