Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9202045582015Batılılaşma ve Eğitim KurumuSeçmeli124
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; Batılılaşma kavramını analiz edebilmesini ve Türk eğitim kurumuna etkisini sosyolojik açıdan yorumlayabilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Asist. Prof. Dr. Belgin Arslan Cansever
Öğrenme Çıktıları
1Batılılaşma kavramını açıklayabilme
2Modernleşme kavramını açıklayabilme
3Batı kültürünün özelliklerini sıralandırabilme
4Batılılaşmanın eğitim kurumu üzerine etkilerini tartışabilme
5Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak ilgili alanyazını tarayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Batılılaşmanın tanımı ve anlamı; Batılılaşma çerçevesinde modernleşme girişimleri; Batı’nın etkisi; Osmanlı İmparatorluğu döneminde batılılaşma hareketleri ; Osmanlılarda batılılaşmayla birlikte ortaya çıkan yeni eğitim anlayışları; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonraki batılılaşma hareketleri; Cumhuriyetin Eğiitm anlayışı ve eğitim kurumları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Batılılaşma kavramı
2Batılılaşma süreci
3Modernleşme kavramı
4Modernleşme süreci
5Osmanlı İmparatorluğu döneminde batılılaşma hareketleri-I
6Osmanlı İmparatorluğu döneminde batılılaşma hareketleri-II
7Arasınav
8Osmanlı İmparatorluğu döneminde batılılaşmayla birlikte ortaya çıkan yeni eğitim anlayışları-I
9Osmanlı İmparatorluğu döneminde batılılaşmayla birlikte ortaya çıkan yeni eğitim anlayışları-II
10Cumhuriyet döneminde Batılılaşma hareketleri-I
11Cumhuriyet döneminde Batılılaşma hareketleri-II
12Cumhuriyet döneminde Batılılaşma hareketleri-III
13Cumhuriyet döneminde Eğitim anlayışı
14Cumhuriyet döneminde Eğitim kurumları
15Cumhuriyet döneminde Eğitim kurumlarının özellikleri
16Final exam
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Zürcher, E. Z. (1993), Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul. Kongar, E. (1998), 21. Yüzyılda Türkiye, Remzi Kitapevi, İstanbul. Mardin, Ş. (1994), Türk Modernleşmesi, İletişim Yayınları, İstanbul. Ahmed, F. (1995), Modern Türkiye’nin Doğuşu, Kaynak Yayınları, İstanbul. Kaya, İ. (2006), Sosyal Teori ve Geç Modernlikler, İmge Kitabevi, Ankara. Duverger, M. (1977), Batının İki Yüzü, Doğan Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma3515
Okuma10440
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)123
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1 4 4    
ÖÇ25334    
ÖÇ33 4     
ÖÇ4 3 4    
ÖÇ5        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr