Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9202045642015İlköğretim Fen Eğitiminde Kavram Geliştirme ve Kavram ÖğretimiSeçmeli124
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler, kavram geliştirme ve kavram öğretimi ile ilgili temel özellikleri kavrayacak ve fen kavramlarının öğretilmesinde hangi yöntem ve tekniklerin kullanabileceklerine dair bilgi sahibi olacaklardır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Pınar Çavaş
Öğrenme Çıktıları
1Kavram geliştirme ile ilgili temel prensipleri açıklayabilme
2Çocuklarda kavram gelişiminin önemini fark edebilme..
3Kavram gelişimine yönelik ortaya konulan görüşleri açıklayabilme.
4Kavram öğretiminde kullanılan farklı yöntem ve tekniklerin farkına varabilme
5Fen eğitiminde kavram öğrenme ve öğretme ile ilgili yapılan çalışmaları analiz edebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Öğrenme Teorileri, Kavramın tanımı, kavram geliştirme süreçleri, fen bilimleri eğitiminde kullanılan kavram öğretim yöntemleri, kavram haritaları, anlam çözümleme tabloları, bilgi haritaları, kavram yanılgıları, kavram yanılgılarının tespit edilmesi ve giderilmesi, kavramsal değişim, kavramsal değişim metinleri, öğrenme halkası yaklaşımı, bütünleştirici öğrenme teorisi, çoklu zeka teorisi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ders içeriğinin ve değerlendirme kriterlerinin öğrencilere tanıtılması.
2Öğrenme, öğretme, öğretim kavramları
3Öğrenme teorileri, Piaget ve Vygotsky
4Kavramın tanımı, özellikleri, kavram geliştirmenin önemi.
5Kavramların oluşturulması, kavram geliştirmede kullanılan zihinsel süreçler
6Fen bilimleri eğitiminde kavram öğretiminin önemi
7Kavram öğretiminde kullanılan yöntemler, anlam çözümleme tablosu, kavram ağı
8Kavram haritaları, bilgi haritaları, zihin haritaları, çalışma yaprakları
9Kavram yanılgıları, kavram yanılgılarının tespiti, teşhis testlerinin geliştirilmesi
10Kavramsal değişim, bilişsel çelişki, kavramsal değişim metinleri, çürütücü metinler.
11Gagne ve Ausubel öğrenme teorileri, öğrenme halkası yaklaşımı
12Fen eğitiminde kavram öğretimi ve kavram yanılgıları ile ilgili ulusal çalışmaların incelenmesi
13Fen eğitiminde kavram öğretimi ve kavram yanılgıları ile ilgili ulusal çalışmaların incelenmesi
14Fen eğitiminde kavram öğretimi ve kavram yanılgıları ile ilgili uluslararası çalışmaların incelenmesi
15Fen eğitiminde kavram öğretimi ve kavram yanılgıları ile ilgili uluslararası çalışmaların incelenmesi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Driver, R., Guesne, E. & Tiberghien, A. (1998). Children’s Ideas in Science, Open University Pres. White, R. & Gunstone, R. (1992). Probing Understanding, Falmer Pres. Abruscato, J. (2000). Teaching Children Science: A Discovery Approach. Allyn & Bacon Pres. Abell, S. K. & Lederman , N. G. (2007) (Eds). Handbook of Research in Science Education. Lawrence Erlbaum Assoc. Bahar, M. (2006). (Ed). Fen ve Teknoloji Öğretimi. Pegema Yayıncılık. Çepni, S. 2008. (Ed). Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi, Pegema Yayıncılık, 7. Baskı, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Quiz14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5210
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma515
Okuma8216
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)121
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1321     
ÖÇ2331    1
ÖÇ3331     
ÖÇ433343  1
ÖÇ533343 11
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr