Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9202045722016Zihin Engellilerde Matematik Öğretimi  Seçmeli124
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Matematik öğretimi ile ilgili temel bilgileri kavrar. Normal gelişim gösteren ve zihin engelli çocukların matematik öğrenme özelliklerini karşılaştırır ve yorumlar. Zihin engelli çocuklara matematik öğretim programı düzenler, çocuğun özelliklerine uygun bireysel olarak uyarlama yapar ve programını değerlendirir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Ümit Şahbaz
Öğrenme Çıktıları
11. Zihin engelli çocuğa uygun olan bir ders programını değerlendirir
22. Zihin engelli çocuğa uygun olan bir ders program oluşturur.
33. Uygulama sonuçlarını normal gelişim gösteren çocukların öğrenme özellikleri ile karşılaştırır.
44. Matematik öğretimi için gerekli ölçüt bağımlı testlerin materyallerini hazırlar
55. Matematik öğretimi için gerekli ölçüt bağımlı testleri hazırlar.
66. Zihin engelli bir çocuğun matematik öğrenmesi için gerekli olan önkoşulları listeler
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Matematiğin tarihsel gelişim, zihin engelli çocuklarda matematik öğretiminde yaşanan zorluklar, temel matematik kavramlarının sunumu, doğrudan öğretim yöntemine göre öğretim(örnek sunumlar), basamaklandırılmış yönteme göre; - öğretim, - performans belirleme, -uygulama, -dört işlem için önkoşul becerileri değerlendirme ve öğretim konularını içermektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin içeriği ve amacı
2Matematik tarihi
3Zihin engelli çocuklarda matematik öğretiminde zorluklar
4Temel matematik kavramlarının sunumu
5Doğrudan öğretim yöntemine göre öğretim(örnek sunumlar)
6Basamaklandırılmış yönteme göre öğretim
7Basamaklandırılmış yönteme göre performansı belirleme
8Ara sınav
9Basamaklandırılmış yönteme göre performansı belirleme ve uygulama
10Basamaklandırılmış yönteme göre performansı belirleme ve uygulama
11Basamaklandırılmış yönteme göre performansı belirleme ve uygulama
12Basamaklandırılmış yönteme göre performansı belirleme ve uygulama
13Dört işlem için önkoşul becerileri değerlendirme ve öğretim
14Dört işlem için önkoşul becerileri değerlendirme ve öğretim
15Dört işlem için önkoşul becerileri değerlendirme ve öğretim
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Okun,S ve Uçar,Z. İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi.Maya Akademi Yayın Dağıtım Yıkmış, A. Matematik Öğretimi. Kök Yayıncılık Makale ve tezler.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma14114
Soru-Yanıt14114
Rapor Hazırlama155
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma5210
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)115
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ13 1 1   
ÖÇ23 1 1   
ÖÇ33 1 1  1
ÖÇ43 1 1   
ÖÇ53 1 1   
ÖÇ63 1 1   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr