Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9202045732018Program GeliştirmeSeçmeli115
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler; program geliştirme sürecini ve eğitim programının öğelerini kavrayarak, öğretim hizmetinin niteliğini arttırabilecek öğretim becerileri için gerekli altyapıyı kazanabileceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Gizem ENGİN
Öğrenme Çıktıları
1Program geliştirme dersinde geçen temel kavramları hatırlayabilme
2Eğitim programının öğeleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme
3Program geliştirmenin aşamalarını kavrayabilme
4Eğitimde hedef belirleme kurallarını hatırlayabilme
5Hedef belirlemede faydalanılan aşamalı sınıflamaları belirleyebilme
6Belli başlı yöntem, teknik ve stratejileri hatırlayabilme
7Öğretimde plan hazırlayabilme ilkelerini hatırlayabilme
8Öğretimi planlı yürütmeye isteklilik
9Öğretim hizmetini zenginleştirmeye yönelik oluş
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri, Gereksinim Çözümlemesi, Hedefler ve Hedeflerin Belirlenmesi, İçerik Düzenleme, Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi, Eğitim Programı Tasarısının Denenmesi ve Değerlendirilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Gerekçesi ve Önemi - Dersin Kural ve Gerekleri
2Temel Kavramlar Eğitim Programı ve Öğeleri
3Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri
4Eğitimde Program Tasarımı ve Modeller
5Gereksinim Çözümlemesi - Hedefler ve Hedeflerin Belirlenmesi
6Bilişsel, Duyuşsal ve Devinişsel Alan Taksonomileri ve Hedef Yazma İlkeleri
7Ara sınav
8İlgili öğretim programında hedeflerin (kazanımların) incelenmesi ve tartışılması
9İçerik Düzenleme
10Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi  Öğretim Hizmetinin Niteliğini Arttıran Değişkenler  Eğitim Durumunun Düzenlenmesi  Öğretim strateji, yöntem ve teknikleri Öğretmen Nitelikleri
11Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi  Öğretim Hizmetinin Niteliğini Arttıran Değişkenler  Eğitim Durumunun Düzenlenmesi  Öğretim strateji, yöntem ve teknikleri Öğretmen Nitelikleri
12Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi  Öğretim Hizmetinin Niteliğini Arttıran Değişkenler  Eğitim Durumunun Düzenlenmesi  Öğretim strateji, yöntem ve teknikleri Öğretmen Nitelikleri
13Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi  Öğretim Hizmetinin Niteliğini Arttıran Değişkenler  Eğitim Durumunun Düzenlenmesi  Öğretim strateji, yöntem ve teknikleri Öğretmen Nitelikleri
14Eğitim Programı Tasarısının Denenmesi, Değerlendirilmesi ve Programa Süreklilik Kazandırılması
15Genel Değerlendirme
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
nderson, L.A. ve Krathwohl, D.R. (2011). (Çev Özçelik, D. A.) Öğrenme, Öğretim ve Değerlendirme İle İlgili Bir Sınıflama. Ankara: PegemA Yayıncılık. Demirel, Ö. (2012a). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık. Demirel, Ö. (2012b). Planlamadan Uygulamaya Öğretme Sanatı. Ankara: PegemA Yayıncılık. Erden, M. (2009). Eğitimde Program Değerlendirme. Ankara: PegemA Yayıncılık. Ertürk, S. (2000). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan A.Ş. MEB. (2012). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programları, http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx/?width=900 ve height=530 ve TB_iframe=true adresinden indirilebilir. Sönmez, V. (2012). Program Geliştirmede Öğretmen Elkitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık. Şeker, H. (2012). (Ed.) Eğitimde Program Geliştirme: Kavramlar ve Yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Rapor Hazırlama12828
Rapor Sunma122
Makale Yazma12828
Makale Kritik Etme12828
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14114
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14114
Okuma14228
Rapor111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)145
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ135333553
ÖÇ235333552
ÖÇ335333553
ÖÇ435333553
ÖÇ535333553
ÖÇ635333553
ÖÇ735333552
ÖÇ835333553
ÖÇ935333554
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr