Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9202055052007Risk Altındaki Çocukların EğitimiSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin riski ve kanıtları tanımlayarak olumsuz koşullara sahip çocuklara yönelik eğitim programı geliştirebilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Sibel SÖNMEZ
Öğrenme Çıktıları
1İçinde yaşadıkları toplumu daha iyi tanıyabilme
2Toplumdaki risk faktörlerini tanımlayabilme
3Sosyal, güncel ve toplumsal sorunların farkına varabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste risk, risk analizi, toplumsal risk faktörleri, sokakta çalışan çocuklar, sokakta yaşayan çocuklar, istismar, çocuk istismarı ve ihmali, gelişimsel riskler, okul ortamındaki riskler incelenerek bu konuda çalışan organizasyonlar ve geliştirilen programlar incelenecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Risk Nedir? Risk faktörleri nelerdir ?Sunuş/tartışma
2Risk analizi nedir?Sunuş/tartışma
3Risk analizi ödev hazırlamaSunuş/tartışma/rapor
4Risk tanılamada kullanılan ölçekler nelerdir? Sunuş/tartışma
5Risk tanılamada kullanılan ölçekler nelerdir? Sunuş/tartışma
6Risk tanılamada kullanılan ölçeklerin örnek uygulanmaları ödev sunumuSunuş/tartışma/Rapor
7Yoksulluk ve Çocuk Sunuş/tartışma
8Ara Sınav
9Eğitimsel dezavantajlı çocuklarSunuş/tartışma
10Anne-baba yoksunluğu ve kurumda yaşayan çocuklarSunuş/tartışma
11Sokakta çalışan çocuklar ve korumaSunuş/tartışma/vaka inceleme
12Sokakta yaşayan çocuklar ve korumaSunuş/tartışma/inceleme
13Aile içi Şiddet ve çocukSunuş/tartışma/vaka inceleme
14Çocuk istismarı ve ihmaliSunuş/tartışma/vaka inceleme
15Çocuk istismarı ve ihmaliSunuş/tartışma/vaka inceleme
16Çocuk suçluluğuSunuş/tartışma/vaka inceleme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sokakta Yaşayan Çalışan Çocuklar Tespitler Ve Çözüm Örnekleri, Başbakanlık Aile Ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2004 Akbaş, T. , 2002. Çocuklara Yönelik Cinsel Tacizler ve Koruyucu Eğitim, Çukurova Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt:2, Sayı:19,1-8 Argun, Y. , 2003, Çocuğun Duygusal İstismarı ve Yardımlar, Yaşadıkça Eğitim Dergisi, Sayı: 78, 31-35 Asma, T. 2002, Çocuk İhmali Ve İstismarının Hukukumuzdaki Yeri, Çoluk Çocuk Dergisi, Sayı: 15, 34 Çubukçu, Z. , 2004, Eğitim Kurumlarında Yaşanan Şiddet Olaylarının Çocuk Gelişimine Etkisi, Çoluk Çocuk Dergisi, Sayı: 43, 25 Dilbaz, N. ,2004 , Cinsel İstismar, Çoluk Çocuk Dergisi, Sayı: 38, 22-25 İzmirli, M. Sur, H., Polat, N. 2000, Çocuğa Karşı Dayak Olgusu ve Çocuk İstismarı, Çocuk Forumu Dergisi, Cilt:3, Sayı: 1, 37
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım15345
Rapor Hazırlama2816
Rapor Sunma236
Bireysel Çalışma15345
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma157105
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)243
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr