Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9202055072007Eğitimin Toplumsal TemelleriSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Türk Eğitim Sistemi’nin amaçladığı insan tipini yetiştirmektir. Aynı zamanda, bu süreçte gerekli olan temel bilgi ve becerilerle bireyin donatılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Kadir ASLAN
Öğrenme Çıktıları
12-İlköğretimin toplumsal dayanaklarını çözümleyebilme
23-Okul öncesi öğretmenliği alanında yürütülen literatürü takip edip bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini çalışmalarında kullanabilme
31-Türk eğitim sisteminin genel özelliklerini kavrayabilme
44-Eğitimle ilgili konularda eldeki verileri analiz edip yorumlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
*Türk Eğitim Sisteminin genel özellikleri; *Türk Eğitim Tarihinde İlköğretimin yeri ve önemi; *Osmanlı döneminde toplumsal yapı ve İlköğretim; *Cumhuriyet döneminde İlköğretimde gelişmeler; *Sekiz yıllık zorunlu İlköğretiminin toplumsal dayanakları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Türk eğitim sisteminin temel özellikleriAnlatım Yöntemi
2Türk eğitim sisteminin amaç ve ilkeleriAnlatım Yöntemi
3Osmanlı döneminde toplumsal yapı ve eğitim ilişkisiAnlatım Yöntemi
4Osmanlı döneminde eğitimde ilk yenileşme hareketleri dönemiAnlatım Yöntemi
5Cumhuriyet dönemi eğitiminin temel özellikleriAnlatım+Tartışma Yöntemi
6Tevhid-i Tedrisat kanunu ve eğitime getirdiği yeniliklerAnlatım+Tartışma Yöntemi
7Cumhuriyet dönemi eğitiminin temel amaç ve ilkeleriAnlatım+Tartışma Yöntemi
8Vize
9Atatürk’ün eğitimle ilgili görüşleriAnlatım+Tartışma Yöntemi
10Atatürk’ün inkılâplarının Türk eğitim tarihindeki yeri ve önemiAnlatım+Tartışma Yöntemi
11Cumhuriyet döneminde öğretmen yetiştirme Anlatım+Tartışma Yöntemi
12Cumhuriyet döneminde eğitimin idari teşkilatlanmasıAnlatım Yöntemi
13Sekiz yıllık zorunlu ilköğretim uygulamasının toplumsal dayanaklarıAnlatım Yöntemi
14Türk eğitim tarihinin genel olarak değerlendirilmesi-ITartışma Yöntemi
15Türk eğitim tarihinin genel olarak değerlendirilmesi-IITartışma Yöntemi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akyüz, Y. (1991). “Türk Eğitim Tarihi”. Akyüz, H. (1992). “Eğitim Sosyolojisinin Temel Kavramları ve Alanları Üzerine Bir Araştırma“. Batır, B. (2010). “Geleneksel Eğitimden Çağdaş Eğitime, Türkiye’de İlköğretim (1908-1924)”, Elif Kitabevi,İstanbul. Cicioğlu, H. (1985). “Türkiye Cumhuriyetinde İlk ve Ortaöğretim-Tarihi Gelişimi”, II.Baskı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, No:140, Ankara. Duman, T. (1991). “Türkiye’de Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme (Tarihi Gelişimi)”, Araştırma-İnceleme Dizisi, Milli Eğitim Basımevi, Ankara. Koşan, H.A. (1970).“Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi MEB (1983). Cumhuriyet Döneminde Eğitim, Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi, Atatürk Kitapları. Tezcan, M. (1984). “ Sosyal ve Kültürel Değişme“. Tezcan, M. (1999). “Eğitim Sosyolojisi”, 12.Baskı, Şafak Matbaacılık, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav12,52,5
Final Sınavı12,52,5
Derse Katılım14342
Tartışma14342
Rapor Hazırlama3927
Seminer236
Bireysel Çalışma22040
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)240,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1 43  4         
ÖÇ244 4 3 3 44    
ÖÇ3  4   4    4   
ÖÇ45   4          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr