Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9202055112007Okul Öncesi Dönemde Çocuk-Öğretmen İlişkilerinin GeliştirilmesiSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu derste, sosyal gelişimin önemi, ilk ilişkiler, kuramsal bakışaçıları, çocuk-ebeveyn ve çocuk-öğretmen ilişkileri, çocuk-öğretmen ilişkilerinin zenginleştirilmesine yönelik müdahale programları ve bunların okulöncesi dönemde sosyal ve duygusal gelişim alanlarındaki etkileri incelenecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Derya Ası
Öğrenme Çıktıları
1Sistem yaklaşımını açıklayabilme
2Biriktirilmiş olumlu deneyimler müdahalesinin temel prensiplerini kavrayabilme
3Çocukla kurulan ilişkilerde öğretmenin rolünün farkında oluş
4Bağlanma ilişkisinin stillerini ayırtedebilme
5Biriktirilmiş olumlu deneyimler müdahalesini kurallarına uygun biçimde uygulama becerisi
6Bağlanma ilişkisinin tanımını yapabilme
7Sistem yaklaşımı ve bağlanma kuramını ilişkilendirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ebeveynlerle ilk ilişkiler, kardeşler, arkadaşlar, çocuğun yaşamındaki diğer önemli yetişkinler, ilişkilere yönelik kuramlar, ilişkide güven temelinin önemi ve uzun dönemli etkileri , çocuk-öğretmen ilişkisinin önemi, çocuğun yaşamında öğretmenin yeri, öğretmenle kurulan olumlu ilişkilerin okulöncesi dönem çocuğu üzerinde kısa ve uzun dönemli etkileri, çocuk-öğretmen ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik müdahale programları ve bu programların okulöncesi dönem çocuklarının sosyal ve duygusal gelişimleri üzerindeki etkileri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, içerik ve kurallarTanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Çocuklukta İlişkiler: Ebeveynlerle ilk ilişkiler, kardeşler, arkadaşlar, çocuğun yaşamındaki diğer önemli yetişkinlerDüz anlatım, Tartışma
3İlişkilere yönelik kuramlar: Bağlanma kuramı Düz anlatım, Tartışma
4Birincil ve ikincil bağlanma ilişkileri, ilişkide güven temelinin önemi ve uzun dönemli etkileriDüz anlatım, Tartışma
5İlişkilere yönelik kuramlar: Sistem yaklaşımıDüz anlatım, Tartışma
6Çocuk-öğretmen ilişkisinin önemi, çocuğun yaşamında öğretmenin yeriDüz anlatım, Tartışma
7Öğretmenle kurulan olumlu ilişkilerin okulöncesi dönem çocuğu üzerinde kısa ve uzun dönemli etkileriSunum, Tartışma
8Ara sınav – Ödev
9Öğretmenle kurulan olumlu ilişkilerin okulöncesi dönem çocuğu üzerinde kısa ve uzun dönemli etkileriSunum, Tartışma
10Çocuk-öğretmen ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik müdahale programlarıSunum, Tartışma
11Biriktirilmiş Olumlu Deneyimler müdahalesi, teknikler, uygulama prensipleri Düz anlatım, Tartışma
12Biriktirilmiş Olumlu Deneyimler müdahalesi, uygulama örnekleri Tartışma
13Biriktirilmiş Olumlu Deneyimler müdahalesi, uygulamaya dönük canlandırma Canlandırma
14Biriktirilmiş Olumlu Deneyimler müdahalesi, yapılan uygulamaların değerlendirilmesi Sunum, Tartışma
15Biriktirilmiş Olumlu Deneyimler müdahalesi, yapılan uygulamaların değerlendirilmesi Tartışma
16Final ödevi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hortaçsu, N. (2003). Çocuklukta İlişkiler, Ana Baba, Kardeş ve Arkadaşlar. Ankara, İmge Kitabevi. Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Kültürel Psikoloji. İstanbul, Evrim Yayınevi. Pianta, R.C. (1998). Enhancing Relationships Between Children and Teachers. Washington, DC, American Psychological Association. Pianta, R.C. (2001) Students, Teachers, and Relationship Support: Professional Manual. U.S.A. Psychological Assessment Resources, Inc. Pianta, R.C. & Hamre, B.K. (2001a). Students, Teachers, and Relationship Support: Consultant’s Manual. U.S.A. Psychological Assessment Resources, Inc. Pianta, R.C. & Hamre, B.K. (2001b). Students, Teachers, and Relationship Support: Banking Time Basics for Teachers. U.S.A. Psychological Assessment Resources, Inc. Pianta, R.C. & Hamre, B.K. (2001c). Students, Teachers, and Relationship Support: Consultant’s Workbook. U.S.A. Psychological Assessment Resources, Inc.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14114
Rapor Hazırlama41040
Rapor Sunma428
Bireysel Çalışma14570
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma11212
Okuma14570
Performans14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)242
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
ÖÇ7               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr