Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9202055122007Okul Öncesi Dönemde Kişilerarası Problem Çözme BecerileriSeçmeli127
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Çocukların sosyal ve kişiler arası problem çözme becerilerini nasıl geliştirebileceklerinin ve sınıfta çocuklar arasında bir çatışma ortaya çıktığında sergileyebilecekleri uygun davranış, yaklaşım ve problem çözme diyaloglarını kazandırılmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Şakire Ocak
Öğrenme Çıktıları
1Kişiler arası Problem Çözme becerilerin geliştirilmesine yönelik programlarını kavrayabilme
2Kişiler arası Problem Çözme beceri programları uygulamaya gönüllü oluş
3Okul öncesi dönemde problem çözme beceri gelişimini kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sosyal gelişim ve kişiler arası ilişki basamakları, problem çözme modelleri, problem çözmenin tanımı ve basamakları, Kişiler Arası Bilişsel Problem Çözme Programlarının tanıtılması, aileler ve çocuklar ile görüşme, gözlem yapma ve konuyla ilgili psikolojik testlerin tanıtımı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, içerik ve kurallarTanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Sosyal gelişim ve kişiler arası ilişki basamaklarıDüz anlatım, Tartışma
3Sosyal gelişim ve kişiler arası ilişki basamaklarıDüz anlatım, Tartışma
4Problem çözme modelleriDüz anlatım, Tartışma
5Problem Çözmenin Temel kavramları ve BasamaklarıDüz anlatım, Tartışma
6Kişiler Arası Problem Çözme ProgramlarıDüz anlatım, Tartışma
7Kişiler Arası Problem Çözme ProgramlarıDüz anlatım, Tartışma
8Ara sınav
9Kişiler Arası Problem Çözme ProgramlarıDüz anlatım, Tartışma
10Kişiler Arası Problem Çözme ProgramlarıDüz anlatım, Tartışma
11Kişiler Arası Problem Çözme ProgramlarıDüz anlatım, Tartışma
12Kişiler Arası Problem Çözme ProgramlarıDüz anlatım, Tartışma
13Aileler ve çocuklar ile görüşme, gözlem yapmaDüz anlatım, Tartışma
14Psikolojik testlerDüz anlatım, Tartışma
15Psikolojik testlerDüz anlatım, Tartışma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Çağdaş, A. ve Seçer, Z2002,. Çocuk ve ergende sosyal ve ahlak gelişimi. Arı. R. (Ed.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Shure, M.B. 2001 I can problem solve (An interpersonal cognitive problem-solving program) (ICPS). 2nd. edn., Illinois: Research Press. Shure, M.B. 1992,The PIPS Test. Manual For 4 yo 6 Year Old Children. 2nd. edn. Philadelphia: Hahneman University, Department of Mental Health Sciences. Bingham, A. 1983, Çocuklarda Problem Çözme Yeteneklerinin Geliştirilmesi. Oğuzkan, F. A. (Çev.). 4. basım. İstanbul: MEB Basımevi. Sungur, N. 1997, Yaratıcı Düşünce. 2. baskı. İstanbul: Evrim Yayınevi ve Tic. Ltd. Şti. De Bone, E1973. Children Solve Problems., London: Allen Lane Penguin Education. Çiftçi, İ. ve Sucuoğlu, B. 2003,Bilişsel Süreç Yaklaşımıyla Sosyal Beceri Öğretimi. Ankara: Kök Yayıncılık. Çetin, F., Bilbay, A. ve Kaymak D. 2002. Araştırmadan uygulamaya çocuklarda sosyal beceriler. 2. baskı., İstanbul: Epsilon Yayıncılık Hizmetleri Tic. San. Ltd. Şti. Hortaçsu, N. İnsan İlişkileri. 2. baskı. 1997, Ankara: İmge Kitapevi Yayınları Hortaçsu, N. Çocuklukta İlişkiler, Ana Baba Kardeş ve Arkadaşlar. 2002, Ankara: İmge Kitapevi Yayınları. Korkut, F. Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma. 2004, Ankara: Anı Yayıncılık. Crary, E. Kıds Can Cooperate, Practical Guide to Teaching ProblemSolving. 1984, Seattle: Parenting Press, Inc.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Alan Çalışması14456
Rapor Hazırlama188
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma3412
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma3618
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)222
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr