Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9202055162009Sağlığı Geliştiren Okullar ve UygulamalarSeçmeli127
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, sağlığı geliştiren okul kavramını tanımlamak ve okulda sağlığı geliştirici aktiviteleri planlayarak projeler geliştirebilmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Sibel SÖNMEZ
Öğrenme Çıktıları
1Okulöncesi dönem çocuğunun sağlık davranışlarını tanımlayabilme
2Okulöncesi eğitim kurumları için sağlık politikalarını geliştirebilme
3Sağlığı geliştirici aktiviteleri okulöncesi eğitim programlarında uygulayabilme
4Sağlığı geliştiren projeler yapabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste sağlık, sağlığın yaşam üzerindeki etkileri, erken çocukluk eğitiminde sağlık ve hastalık kavramları okullarda sağlık etkinlikleri, sağlığı geliştiren okul kavramı ve dünyada sağlığı geliştiren okullar ve uygulamaları incelenecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sağlık nedir ? Sağlığı etkileyen faktörler nelerdir?
2Sağlığı geliştirme nedir?
3Okul sağlığı nedir?
4Sağlığı geliştren okul nedir? Sağlığı geliştiren okulların özellikleri nelerdir?
5Sağlığı geliştren okul nedir? Sağlığı geliştiren okulların özellikleri nelerdir?
6Avrupa Sağlığı Geliştiren Okullar Projesi ve Uygulamaları
7Avrupa Sağlığı Geliştiren Okullar Ağı ve Projeleri
8Ara Sınav
9İspanya'da Sağlığı geliştiren okullar ve projeler
10Danimarka'da Sağlığı geliştiren okullar ve projeler
11İngiltere'de Sağlığı geliştiren okullar ve projeler
12Arnavutluk'ta Sağlığı geliştiren okullar ve projeler
13Çek Cumhuriyetin'de Sağlığı geliştiren okullar ve projeler
14Proje hazırlama
15Proje hazırlama
16Proje hazırlama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Models of health promoting schools in Europe, 2002 Gray G. At all. Developing a Health Promoting School, 2006 The Health Promoting School -an investment in education, health and democracy, the First Conference of the European Network of Health Promoting Schools 1997 Fifth workshop on practice of evaluation of the Health Promoting School - concepts, indicators and evidence Sigriswil, Switzerland, 8–11 June 2006 Denman S. At all. The Health Promoting School Policy, Research and Practice, 2002
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Tartışma15345
Rapor Hazırlama21530
Rapor Sunma236
Proje Hazırlama11515
Proje Sunma133
Proje Tasarımı /Yönetimi12020
Bireysel Çalışma15575
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)218
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1 5 54  5  4    
ÖÇ24 4  3 44  4 5 
ÖÇ333  4 4  4     
ÖÇ43              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr