Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9202055142007Erken Çocukluk Döneminde İstismar ve Müdahale YaklaşımlarıSeçmeli127
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Şiddete ilişkin tanımlamaları, şiddetin çocuk gelişimi üzerindeki etkilerini, çocuk istismarı ve ihmali ile bunların tiplerini, istismarın önlenmesi için yapılan müdahaleleri, istismarla ilişkili faktörleri, istismarın belirlenmesinde ve ilgili kurumlara ve kuruluşlara yönlendirmede eğitimcinin rolünü incelemektir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Derya Sahin
Öğrenme Çıktıları
1İstismarın tanımını yapabilme
2İstismar türlerini açıklayabilme
3İstismar ve kaza sonucu oluşan durumları ayırtedebilme
4İstismara neden olan risk faktörlerini açıklayabilme
5İhmalin tanımını yapabilme
6İhmal türlerini açıklayabilme
7İhmale neden olan risk faktörlerini açıklayabilme
8Koruyucu ve önleyici çalışmaların önemini kavrayabilme
9Koruyucu ve önleyici çalışmalarda öğretmenin rolünün farkında oluş
10İstismar ve ihmalin önlenmesinde sorumlu olan kurum ve kuruluşların temel işlevlerini kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Şiddetin tanımı, şiddetin tipleri, çocuk istismarı ve ihmalinin tanımı, çocuk istismarı ve ihmalinin tipleri, kısa ve uzun dönemli etkileri, çocuk istismarı ve ihmalini açıklamaya yönelik kuramlar, istismara ve ihmale uğrayan çocukların özellikleri istismarcı özellikleri, Türkiye’de ve dünyada çocuk istismarını önleme ve müdahale çalışmaları, çocuk istismarı ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, içerik ve kurallarTanışma
2Şiddetin tanımı, şiddetin tipleri, çocuk istismarı ve ihmalinin tanımı, tanımlamaları etkileyen temel unsurlar Düz anlatım, Tartışma
3Çocuk istismarı ve ihmalinin tipleri, fiziksel istismar ve ihmalde temel bulgular, kısa ve uzun dönemli etkileri, vaka örnekleri Düz anlatım, Tartışma
4Duygusal istismar ve ihmalde temel bulgular, kısa ve uzun dönemli etkileri, vaka örnekleri Düz anlatım, Tartışma
5Cinsel istismarda temel bulgular, kısa ve uzun dönemli etkileri, vaka örnekleriDüz anlatım, Tartışma
6İstismara ve ihmale uğrayan çocukların özellikleri istismarcı özellikleri Düz anlatım, Tartışma
7Fiziksel, duygusal ve diğer ihmal türleri Düz anlatım, Tartışma
8Vaka İnceleme Sunum
9Çocuk istismarı ve ihmalini açıklamaya yönelik kuramlar; Bağlanma kuramı, sistem yaklaşımı Düz anlatım, Tartışma
10Çocuk istismarı ve ihmalini açıklamaya yönelik kuramlar; Ekolojik kuram, Ebeveyn-Kabul Red kuramı Düz anlatım, Tartışma
11Çocuk İstismarında Önleme ve Müdahale Çalışmaları: İstismarın belirlenmesinde kullanılan yöntemlerDüz anlatım, Tartışma
12İstismarın belirlenmesinde görev alan önemli kişiler, çocuk istismarı ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarDüz anlatım, Tartışma
13Türkiye’de çocuk istismarını önlemeye yönelik yaklaşımlar Düz anlatım, Tartışma
14Dünyada çocuk istismarını önlemeye yönelik yaklaşımlar Düz anlatım, Tartışma
15Çocuk istismarının önlemesinde öğretmen düşen roller Düz anlatım, Tartışma
16Rapor-Makale Sunum
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bacon, H. & Richardson, S. (2001). Attachment theory and child abuse: An overview of the literature for practitioners. Child Abuse Review, 10, 377-397. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (2003). Öğretmen ve Öğretmen Adayları için Cinsel Sağlık Eğitimi, 2. Baskı, İstanbul: Ceren Yayıncılık. Gustafsson, P. A., Larrson, I. , Lundin, B. (1995). Preschoolers’ Behavior at Daycare Centers: An Epidemiological Study, Child Abuse & Neglect, 19:569-577. Lamb, S., Coakley, M. (1993). “Normal” Childhood Sexual Play and Games: Differentiating Play From Abuse, Child Abuse & Neglect, 17: 515-526. Larrson, I. , Svedin, C-G. (2001). Sexual Behavior in Swedish Preschool Children as Observed by Their Parents, Acta Pediatr, 90: 436-444. Paolucci, E.D., Genuis, M.L., & Violato, C. (2001). A Meta-Analysis of the Published Research on the Effects of Child Sexual Abuse. The Journal of Psychology, 135 (1), 17-36. Polat, Oğuz (2001). Çocuk ve Şiddet. İstanbul: Der Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14342
Örnek Vaka İncelemesi6318
Rapor Hazırlama11515
Rapor Sunma133
Makale Yazma15555
Makale Kritik Etme155
Bireysel Çalışma14342
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)222
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
ÖÇ7               
ÖÇ8               
ÖÇ9               
ÖÇ10               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr