Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9202045732016Toplumsal Cinsiyet ve EğitimSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, eğitim ve toplumsal cinsiyet ile ilgili kuram ve araştırma bulgularını gözden geçirmektir. Eğitimde gözlemlenen cinsiyete dayalı ayrımcılıklar ve eşitsizlikler ve bu sorunların kökenlerine inilip literatür ışığında çözüm arayışlarına yoğunlaşılacak ve ülkemizdeki uygulamalarla karşılaştırılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Zeynep Alat
Öğrenme Çıktıları
1Toplumsal cinsiyetin yeniden üretilmesinde eğitim sisteminin ve kurumlarının oynadığı rolü ifade edebilir.
2Eğitim, toplum, kültür ve cinsiyet arasındaki ilişkiyi analiz edebilir.
3Eğitimdeki cinsiyet eşitsizlikleri konusunda farkındalik geliştirir.
4Öğretmenlerin öğretim, deneyim ve davranışlarının toplumsal cinsiyet açısından inceleyebilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1. Eğitimde cinsiyete dayalı ayrımcılıklar 2. Toplumsal cinsiyet ve müfredat 3. Öğretmenlik mesleği ve toplumsal cinsiyet 4. Eğitimde cinsiyet farkının kapatılması 5. Kız ve erkek okulları 6. Cinsel yönelim ve eğitim 7. Toplumsal cinsiyet, eğitim ve ulusal kalkınma 8. Toplumsal cinsiyet, eğitim ve sosyal farklılıklar 9. Cinsel kimlik gelişimi 10. Cinsel kimlik kategorilerinin oluşumu 11. Cinsiyet ve STEM 12. Feminist pedagoji, queer pedagoji
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Eğitimde cinsiyete dayalı ayrımcılıklar Sunum, tartışma
2Toplumsal cinsiyet ve müfredat Sunum, tartışma
3Eğitimde cinsiyet farkının kapatılmasıSunum, tartışma
4Kız ve erkek okulları Sunum, tartışma
5Cinsel kimlik gelişimiSunum, tartışma
6Cinsel yönelim ve eğitimSunum, tartışma
7Öğretmenlik mesleği ve toplumsal cinsiyetSunum, tartışma
8Ara Sınav
9Toplumsal cinsiyet, eğitim ve ulusal kalkınma Sunum, tartışma
10Toplumsal cinsiyet, eğitim ve sosyal farklılıklarSunum, tartışma
11Cinsel kimlik kategorilerinin oluşumuSunum, tartışma
12Toplumsal cinsiyet ve STEM eğitimiSunum, tartışma
13Feminist poststructuralist & Queer perspektiflerSunum, tartışma
14Feminist poststructuralist & Queer perspektiflerSunum, tartışma
15Feminist pedagoji ve sınıf ortamıSunum, tartışma
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Arnot, M. (2002). Reproducing gender: Selected critical essays on educational theory and feminist politics. New York: RoutledgeFalmer. • Butler, J. (1999). Gender trouble. New York: Routledge. • Cole, B. (1997). Princess smartypants. Hong Kong: Hamilton Children’s Books. • Giroux, H. A. (1983). Theory and resistance in education: A pedagogy for the opposition. New York: Bergin & Garvey. • Holland, D. C., & Eisenhart, M. A. (1990). Educated in romance: Women, achievement, and college culture. Chicago: The University of Chicago Press. • Weiler, K. (1988). Women teaching for change: Gender, class & power. South Hadley, MA: Bergin & Garvey Publishers, Inc. • TÜSİAD raporu (2008) Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliği: sorunlar, öncelikler ve çözüm önerileri. Bölüm 1 Eğitim (sayfa 17-105) • Christine Skelton (2009). Failing to get men into primary teaching: a feminist critique. Journal of Education Policy, 24: 1, 39 — 54 • Skelton, C. (2003). Male primary teachers and perceptions of masculinity. Educational Review, 55(2). • UNESCO (2007) Single-Sex Schools for Girls and Gender Equality in Education - Advocacy Brief. • Richard Harker (2000) Achievement, Gender and the Single-Sex/Coed Debate. British Journal of Sociology of Education, Vol. 21, No. 2 • Elizabeth Adams St. Pierre (2000) Poststructural feminism in education: An overview. Qualitative Studies in Education, 13(5), 477–515 • Sue Jackson (1997) Crossing borders and changing pedagogies: From Giroux and Freire to feminist theories of education. Gender and Education; 9(4) • Astrid Sinnes. Three Approaches to Gender Equity in Science Education.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama000
Bireysel Çalışma12525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma1210120
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)229
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ13   4         3
ÖÇ2       3  3    
ÖÇ3          4    
ÖÇ4          4    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr