Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205015582015Türk-İslam Medeniyeti Tarihi - IISeçmeli124
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin Selçuklular, Memlûkler, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Timurlular ve Anadolu Beylikleri döneminde eğitim, bilim ve kültür alanında yaşanan gelişmeler ve Türk-İslam medeniyetinin zirveye doğru çıkışını inceleyebilmelerini ve değerlendirebilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Cüneyt Kanat
Öğrenme Çıktıları
11. Türk-İslam medeniyetinin yükseliş sürecini özetleyebilme PÇ: 3, 4, 6, 7, 8
22. Selçukluların İslam medeniyetine katkısı ve Türk-İslam medeniyetinin inşa sürecindeki rollerini değerlendirebilme PÇ: 4, 6, 7, 8
33. Memlûklerin Türk-İslam medeniyeti çerçevesindeki önemlerini analiz edebilme PÇ: 6, 7, 8
44. Selçuklu sonrası dönemde Anadolu’nun Türk-İslam medeniyeti açısından önemini değerlendirebilme PÇ: 6, 7, 8
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Selçuklular, Memlûkler, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Timurlular ve Anadolu Beylikleri döneminde eğitim, bilim ve kültür alanında yaşanan gelişmeler ve Türk-İslam medeniyetinin zirveye doğru çıkışı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İlk Müslüman Türk devletlerinin İslam medeniyetine katkısı üzerine genel bir değerlendirmeTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
2Selçukluların tarih sahnesine çıkmaları ve Türk-İslam medeniyetinde oynadıkları rolTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
3Selçuklular döneminde sosyal, siyasal, ekonomik ve dinsel müesseseler ve Türk ve İslam medeniyetlerinin senteziTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
4Memlûkler ve Türk-İslam medeniyeti bağlamında ifa ettikleri rolTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
5Memlûk devri Yakındoğu’sunda Türk ve İslam medeniyetleri arasındaki etkileşimlerTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
6Karakoyunlular döneminde kültür ve medeniyetTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
7Akkoyunlular döneminde kültür ve medeniyetTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
8Timurlular ve Türk-İslam medeniyetiTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
9Vize sınavıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
10Anadolu beylikleri döneminde Anadolu’da kültür ve medeniyetTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
11Osmanlı öncesi Anadolu’da Türkleşme süreciTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
12Anadolu’nun Türkleşmesi ve Türk-İslam medeniyetiTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
13İslam medeniyeti ve Türk-İslam medeniyetinin karşılaştırılmasıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
14Türk-İslam medeniyetinin sentetik yapısıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
15Türk-İslam medeniyeti üzerine genel bir değerlendirmeTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
16Final sınavıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti 2. Faruk Sümer, Karakoyunlular 3. J. E. Woods, Akkoyunlular 4. Kazım Yaşar Kopraman, Mısır Memlûkleri Tarihi 5. İsmail Aka, Timur ve Devleti
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11616
Final Sınavı12020
Derse Katılım14342
Seminer14228
Okuma14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ15    55 5    
ÖÇ25 5  555     
ÖÇ35 55  55     
ÖÇ4  55 555     
ÖÇ5             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr