Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205055231982Türk Mitolojisi ISeçmeli115
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin en eski Türk inanç ve evren hakkındaki tasavvurları kavramalarını ve Türk mitolojisinin kaynaklarını analiz etmelerini sağlamaktır. Bu ders kapsamında, mitolojinin tanımı, çeşitleri, milletlerin hayatlarındaki önemi ile Türk mitolojisi üzerinde yapılan çalışmalar anlatılarak, en eski Türk inançları, evren hakkındaki tasavvurlar, bu inanç ve tasavvurların dil ve kültür üzerindeki izleri, çeşitli tören, kutlama ve uygulamaların mitolojik kaynakları analiz edilecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Pınar FEDAKAR
Öğrenme Çıktıları
1“Tasavvuf”u tanımlayabilmek.
2Anadolu’da ve Türkistan’da tasavvufun ortaya çıkışı, sebepleri, önemli temsilcilerini ve eserlerini inceleyebilmek.
3Türk mitolojisinin günümüze yansımalarını örneklendirebilmek.
4Türk mitolojisi hakkındaki kaynakları etkili kullanabilmek.
5Türk mitolojisinin günümüze yansımalarını analiz edebilmek.
6Türk mitolojisi ve diğer kültürlerin mitolojilerini Halk Bilimi teorileri çerçevesinde karşılaştırabilmek.
7
8
9
10
11
12
13
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türklerde evrenin yaratılışı hakkındaki anlatmalar; Türklerde dünyanın ve insanın yaratılışı hakkındaki anlatmalar; Türklerde dünyanın sonu/kıyamet hakkındaki anlatmalar; Kültler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Türk Kozmolojisi: Türklerde Evren DüşüncesiTanışma, Okuma, Kütüphane Araştırması
2Türk Kozmolojisi: Türklerde Evren DüşüncesiAnlatım ve Okuma, K. Araştırması
3Türk Kozmogonisi: Dünyanın ve İnsanın YaratılışıAnlatım ve Okuma, K. Araştırması
4Türk Kozmogonisi: Dünyanın ve İnsanın YaratılışıAnlatım ve Okuma, K. Araştırması
5Kutsal kitaplarda dünyanın ve insanın yaratılışıAnlatım ve Okuma, K. Araştırması
6Türk Eskatolojisi: Dünyanın SonuAnlatım ve Okuma, K. Araştırması
7Kutsal kitaplarda eskatolojiAnlatım ve Okuma, K. Araştırması
8Ara Sınav (Vize)Ara Sınav (Vize)
9Türk Mitolojisinde “Tanrı ve Kağan”Anlatım ve Okuma, K. Araştırması
10Türk Mitolojisinde “Gök” ve “Yer”Anlatım ve Okuma, K. Araştırması
11Türk Mitolojisinde “Zaman” ve “Mekan”Anlatım ve Okuma, K. Araştırması
12Türk Mitolojisinde “Dağ” ve “Ağaç”Anlatım ve Okuma, K. Araştırması
13Türk Mitolojisinde “Ateş” ve “Su”Anlatım ve Okuma
14Türk Mitolojisinde KadınAnlatım ve Okuma
15Araştırma Sonucu Sunumları Araştırma Sonuçlarının Sunumu
16Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Abdülkadir İnan. Tarihte ve Bugün Şamanizm. Ankara: TTK, 1995. Ahmet Uhri. Ateşin Kültür Tarihi. Ankara: Dost Yayınları, 2003. Bahaeddin Ögel. Türk Mitolojisi I-II. Ankara: TTK, 1993. Bedrettin Cömert. Mitoloji ve İkonografi. Ayraç Yayınları, 1999. Emel Esin. İslamiyet’ten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslam’a Giriş. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fak. Matbaası, 1978. Emel Esin. Orta Asya’dan Osmanlı’ya Türk Sanatında İkonografik Motifler. İstanbul: Kabalcı, 2004. Emel Esin. Türk Kozmolojisine Giriş. İstanbul: Kabalcı, 2001. Fuzuli Bayat. Türk Mitolojik Sistemi –I. İstanbul: Ötüken, 2007. Fuzuli Bayat. Türk Mitolojik Sistemi –II. İstanbul: Ötüken, 2007. Joseph Campbell. Batı Mitolojisi. Ankara: İmge, 1995. Joseph Campbell. Doğu Mitolojisi. Ankara: İmge, 1998. Joseph Campbell. İlkel Mitoloji. Ankara: İmge, 1995. L. Sami Akalın. Türk Folklorunda Kuşlar. Ankara : Kültür Bakanlığı, 1993. Lütfi Kaleli. Mitolojide İnanç ve Peygamberler. Can Yayınları, 1996 . Mehmet Ateş. Mitolojiler Semboller ve Halılar (Koç Boynuzu - Elibelinde). Symbol Yayıncılık, 1996. Mehmet Ateş. Mitolojiler ve Semboller Anatanrıça ve Doğurganlık Sembolleri. Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2002. Mircea Eliade. Şamanizm. Ankara: İmge, 1999. Pervin Ergun. Ağaç Kültü. Ankara: AKM, 2004 Yaşar Çoruhlu. Türk Mitolojisinin Ana Hatları, İstanbul: Kabalcı, 2002. Yaşar Çoruhlu. Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi. Seyran Yayınevi, 1995. Yves Bonnefoy. Mitolojiler Sözlüğü I-II. Ankara: Dost, 2000.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama12020
Rapor Sunma122
Seminer717
Bireysel Çalışma15115
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma19119
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)140
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1 3     45 
ÖÇ2  3    45 
ÖÇ3     3 45 
ÖÇ4   3   45 
ÖÇ5          
ÖÇ6          
ÖÇ7          
ÖÇ8          
ÖÇ9          
ÖÇ10          
ÖÇ11          
ÖÇ12          
ÖÇ13          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr