Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205055452004Balkan Türkleri Folkloru ISeçmeli115
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin Balkan Türklerini tanımalarını ve Balkan Türklerinin Türk kültür tarihindeki yerini algılamalarını sağlamaktır. Bu ders kapsamında folklor ile ilgili temel kavramlar ve Balkan Türkleri folkloru üzerine yapılan çalışmalar anlatılacak, öğrencinin yazılı ve sözlü kaynakları etkili kullanması ve Balkan Türkleri folklorunun tarihi dönemlerini ve gelişim çizgisini takip edebilmesi sağlanacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yard. Doç. Dr. Rabia UÇKUN
Öğrenme Çıktıları
1 Balkan Türklerini tanıyabilme
2 Balkan Türkleri folkloru ile ilgili temel kavramları kavrayabilme
3 Balkanların coğrafi ve kültürel özelliklerini tanıyabilme
4 Balkan Türkleri folkloru üzerine Türkiye’de ve dünyada yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinebilme
5 Kril alfabesi ile yazılmış Türkçe metinleri okuyabilme
6 Balkan Türklerinin genel Türk tarihi içindeki yerini algılayabilme
7 Balkan Türklerinin yazılı sözlü kaynakların etkili kullanabilme
8 Balkan Türkleri folklorunun tarihi dönemlerini ve gelişim çizgisini takip edebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Konu ile ilgili temel kavramlar ,Coğrafi ve Kültürel Özellikler , Konu ile ilgili çalışmalar,Kril harfli Türkçe metinleri okuma, Kült, Maji, Balkan Türkleri Folklorunda eski Türk kültürünün izleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin amacı, kapsamı ve önemi hakkında bilgilendirmeTanışma
2Balkanların coğrafi ve kültürel özellikleriAnlatım ve Okuma
3Balkan Türklerinin genel Türk kültür tarihindeki yeri ve önemiAnlatım
4Balkan Türkleri folkloru ile ilgili temel kavramlarAnlatım
5Balkan Türkleri folkloru üzerine Türkiye’de yapılan çalışmalar.Anlatım
6Balkan Türkleri folkloru üzerine dünyada yapılan çalışmalarSunum Okuma
7Balkan halkbilimine Türk etkileri Sunum Okuma
8Ara sınav (Vize)
9Kril alfabesini öğrenmeAnlatım
10Balkan Türkleri folkloru ile ilgili kril harfli Türkçe metinlerin okunmasıSunum Okuma
11Kült nedir,Türk kültüründe yer alan belli başlı kültler hangileridirSunum Okuma
12Balkan Türkleri folklorunda eski Türk kültürünün izleri Sunum Okuma
13Gagauz Türklerinde ateş kültünün izleriSunum Okuma
14Halk kültüründe majinin yeri ve Balkan Türkleri folklorunda majik uygulamalarSunum Okuma
15Araştırma sonuçlarının sunumuAraş. sonuç sunumu
16Yarıyıl sonu sınavı (Final)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Nikolay Babaoğlu, Gagauz Folkloru, Kişinev 1969 2.Balkanlar El Kitabı, Karam-Vadi Yay.,Ankara, 2006 3.M.Öcal Oğuz, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2007 4. B.Malinowski, Büyü, Din ve Bilim ,Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2000 5. P.N.Boratav, 100 Soruda Türk Folkloru, Gerçek Yayınevi, İstanbul ,1999 6. Sedat Veyis Örnek, 100 Soruda İlkellerde Din, Gerçek Yayınevi, İstanbul,2000 7.Özkul Çobanoğlu, Halk Bilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri, Akçağ Yayınları, Ankara, 1999
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama12424
Rapor Sunma7428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Okuma8216
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
ÖÇ6          
ÖÇ7          
ÖÇ8          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr