Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205055482004Balkan Türkleri Folkloru IISeçmeli125
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin halkbilim alan araştırma yöntemlerini kavrayabilmelerini, sahadan derlenen yazılı ve sözlü malzemeyi karşılaştırmalı olarak analiz edebilmelerini sağlamaktır. Bu ders kapsamında, öğrencilerin Balkan Türklerinin anlatı türleri ve bu türlerin özelliklerini açıklayabilmeleri, Balkan Türklerindeki geçiş dönemi ile ilgili uygulamaları Türk dünyasındaki benzer örneklerle karşılaştırarak yorumlayabilmeleri sağlanacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Rabia Uçkun
Öğrenme Çıktıları
1Halkbilimi alan araştırma yöntemlerini kavrayabilme
2Balkan Türkleri folkloru üzerine bağımsız alan araştırması yapabilme becerisi kazanabilme
3 Sahadan derlenen sözlü ve yazılı malzemeyi kuramsal olarak yorumlayabilme ve karşılaştırmalı olarak analiz edebilme
4Halk inançlarının kapsamını, konusunu, yöntem ve temel ilkelerini açıklayabilme
5Balkan Türklerinin inanç, örf,adet ve geleneklerini, Türk dünyasındaki benzer örneklerle karşılaştırabilme
6Balkan Türklerinin anlatı türlerini ve bu türlerin özelliklerini tanımlayabilme
7Anlatı türlerinin yapısal ve işlevsel özelliklerini örnek metin üzerinde gösterebilme, bu metinleri sosyo - kültürel değişim sürecine bağlı olarak yorumlayarak analiz edebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Balkan Türkleri Folkloru –I dersinden başarılı olmak
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Halk İnançları, Doğum, Evlenme, Ölüm, Bayram kutlama ve eğlenceler, Manzum-mensur ve serbest türler, Sözlü kültür ürünlerine ait örnek metinler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1 Dersin amacı ve içeriği hakkında bilgilendirmeAnlatım, Okuma
2İnanç, inançların kaynakları; Balkan Türkleri folkloruna yansıyan halk inançlarıAnlatım, Okuma:
3Balkan Türklerinde nazar ile ilgili inanç ve uygulamalarAnlatım, Okuma:
4Gagauz Türklerinin gök ve gök cisimleri ile ilgili inançlarıSunum
5Balkan Türlerinde doğum: Bulgaristan Türkleri örneğiAnlatım, sunum
6Balkan Türklerinde evlenme: Kosova Türkleri örneğiSunum, Okuma:
7Balkan Türklerinde ölüm: Makedonya Türkleri örneğiSunum
8Ara Sınav (Vize)
9Balkan Türkleri folklorunda oyun, bayram, kutlama ve eğlencelerAnlatım, Sunum, Okuma
10Balkan Türklerinin halk edebiyatında manzum ve mensur türler ve bu türlerin temel özellikleri Anlatım, Sunum, Okuma:
11Balkan Türklerinin halk edebiyatında serbest türler ve bu türlerin özellikleriAnlatım, Sunum, Okuma:
12Gagauz Türklerinden derlenen Arzu hem Kamber hikayesi üzerine bir incelemeAnlatım, Sunum, Okuma:
13Gagauzlarda Tepegözle ilgili anlatmalarAnlatım, Sunum, Okuma:
14Balkan Türklerinde Dede Korkut tesiriyle teşekkül eden anlatmalarAnlatım, Sunum, Okuma:
15Araştırma Sonucu Sunumları Ar. Son. Sunumu
16Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitapları 1. Atanas Manov, Gagauzlar (Hıristiyan Türkler), Varlık Neşriyatı, Ankara, 1939 2. Abdülkadir İnan. Tarihte ve Bugün Şamanizm. Ankara: TTK, 1995. 3. Bahaeddin Ögel. Türk Mitolojisi I-II. Ankara: TTK, 1993. 4. Emel Esin. İslamiyet’ten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslam’a Giriş. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fak. Matbaası, 1978. 5. Emel Esin. Türk Kozmolojisine Giriş. İstanbul: Kabalcı, 2001. 6.Nikolay Babaoğlu, Gagauz Folkloru, Kişinev, 1969 7.Nevzat Özkan,Gagavuz Destanları, TDK., Ankara, 2007 8.Rabia Uçkun, Gagauz Halk Masallarının Tip ve Motif Yapısı Bakımından İncelenmesi,Doktora Tezi,Ege Üni., Sosyal Bilim. Enst., İzmir, 2003 9.Abdürrahim Dede, Batı Trakya Türk Folkloru, Kül.Bak. Yay.,Ankara, 1978 10.Mehmet Naci Önal, Romanya/Dobruca Türkleri Doğum, Evlenme ve Ölüm Adetleri, Kül. Bak. Yay.,Ankara 1998
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama12525
Rapor Sunma10110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12828
Okuma10330
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
ÖÇ6          
ÖÇ7          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr